Main Media

Invändiga dörrar i skolmiljö

I skolmiljö kan man vanligtvis räkna med ett ganska stort slitage, samtidigt som det ställs höga krav på bland annat tillgänglighet och ljudisolering. En god arbetsmiljö är viktig inte minst i skolan där de unga generationerna ska få en bra grund att stå på inför kommande vuxenliv.

Dörrtyper

I skolmiljö är det massivdörrar för invändigt bruk som är lämpliga först och främst, varför det här inlägget kommer att handla framförallt om det. Avslutningsvis finns ett kort stycke om ståldörrar då det ibland kan vara aktuellt i till exempel källarplan.

Först är det viktigt att fastställa vilken klass dörrarna bör ha enligt SS 81 73 03. Våra invändiga dörrar finns i klass C, D, E och F. Klass C är främst anpassade för bostäder, men kan också gå att använda till exempel inne i hotellrum och i kontor där det jobbar en mindre mängd människor. Klass D är lägenhetsentrédörrar, och klass F är det vi kallar för klimatdörr. En invändig dörr anpassad för oliksidigt klimat.

I de flesta offentliga miljöer är det dock klass E man ska hålla sig till. Det är framförallt dörrar i klass C och E som ibland förväxlas.

Det finns två stora skillnader mellan våra dörrar i klass C och klass E. Den ena är att dörrar i klass E har betydligt bättre slagtålighet vilket kan ses i tabellen längst upp på höger sida här. Dessa dörrar har dessutom en kraftigare beslagning, med minst tre stora tappbärande gångjärn, och möjlighet till de flesta typer av låskistor. De är också betydligt mer flexibla när det gäller specialanpassningar och sådant som karmöverföring och eldragning.

Klassningar

Invändigt i skolmiljö är det vanligtvis brand- och ljudklassning som är aktuellt. Brandklassade trädörrar finns i klasserna E/EI30 och E/EI60, och ljudklassade dörrar finns i klasserna R’w 25-40dB och Rw 47dB.

Läs mer om brand- och ljudklassade trädörrar i de relaterade inläggen nedan.

Det är också möjligt att kombinera ljud- och brandklass i samma dörr. Detta kan dock innebära vissa begränsningar, särskilt gällande möjliga glasöppningar. Mer om det under rubriken ”Glasöppningar” längre ner.

Ytbehandling

Den tåligaste ytbehandlingen för dörrar är laminat med plastkantlist. Denna ytbehandling är mest motståndskraftigt mot både slag och smuts och därför den som står sig bäst i längden. Jämför man priser är det en dyrare lösning än att välja vanliga fabriksmålade dörrar, men där är det lämpligt att göra en bedömning av livslängd kontra inköpspris. Sannolikt kommer man fram till att det är värt en något högre investeringskostnad för en tåligare ytbehandling.

Utöver målat och laminat går massivdörrar även att få fanérade. Fanér ligger prismässigt oftast i nivå med laminat, men är en betydligt ömtåligare ytbehandling.

Något som vi har sett mer av på senare tid är att man väljer träkarm i massivt ädelträ. I stället för till exempel en fanérad björkkarm väljer man alltså en karm av massiv björk. Detta är en lösning som klarar sig bättre mot slag och stötar, men genererar ett högre inköpspris.

Tillgänglighet

God tillgänglighet i skolmiljön är ett måste. När det gäller dörrar finns det en del att tänka på. Dels ska dörrar placeras på ett sådant sätt att god tillgänglighet säkerställs vid användandet av dem. Utöver detta är det främst det fria öppningsmåttet och val av tröskel som är viktigt att ta hänsyn till. Mer om det kan man läsa här.

Klämskydd

Klämskyddade dörrar används vanligtvis i förskolor. Det finns både integrerade och utanpåliggande klämskydd. Vilket som används beror på vilken/vilka klassningar dörren ska ha.

Mer om klämskydd finns att läsa i de relaterade inläggen nedan.

Glasöppningar och glaspartier

Massivdörrar i offentlig miljö är flexibla när det gäller glasöppningar. Vi har ett antal standardglasöppningar som kan ses här, men utöver dessa är det också möjligt att rita egna glasöppningar. De generella begräsningarna då är att det måste vara minst 200 mm tätt längst upp och längst ner på dörren, och minst 115 mm på varje sida. Vid klassade dörrar i större storlekar kan det också vara så att det krävs större tät yta. Vill man rita egna glasöppningar och är osäker på vad som gäller går det bra att kontakta vår arkitektsupport.

Vad som gäller för glasöppningar i klassade massivdörrar kan man läsa mer om här.

För ökat ljusinsläpp mellan olika rum är glaspartier en bra lösning. I just skolmiljö kan det vara bra att vara lite försiktig med var man placerar glaspartier dock, då det finns exempel på när felplacerade partier har stört koncentrationen i klassrummen.

Vid stora glasöppningar och glaspartier är det också viktigt att tänka på kontrastmarkering. Boverket säger följande om det: ”Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar bör markeras. Markeringarna bör avvika mot bakgrunden.”

Vi har inte möjlighet att erbjuda glas med kontrastmarkering från fabrik, utan det är något som får göras på plats. På oklassade och ljudklassade dörrar och glaspartier går det bra, men på brandglas är det inte tillåtet att sätta på något i efterhand. Därför bör man vid brandklassning använda mittposter i större partier och dörrar med stor glasöppning för att ersätta eventuell kontrastmarkering.

Ståldörrar

I exempelvis källarplan eller in till grovförråd kan ståldörrar vara ett lämpligt alternativ. Dessa finns oklassade och med brand- och ljudklassning, och är den dörrtyp som är mest tålig mot slag och stötar.

Läs mer om våra ståldörrar här.