Main Media

Ljudreducerande dörrar

Dörrar med ljudreducerande egenskaper finns till alla typer av miljöer. Vi har under en tid sett ökade krav på ljudreduktion i både bostäder och offentlig miljö. Det finns ett antal produkter i vårt sortiment som kan tillgodose de flesta av dessa behov.

Massivdörrar

När man pratar om ljuddörrar är det ofta massivdörrar man menar. En massivdörr är en trädörr som består av ett ramträ, en stomskiva och ytskivor som man sedan målar direkt på för målade dörrar, eller klär med laminat eller fanér. Det är dörrar främst anpassade för offentliga miljöer, med beslagning som tål mycket slitage, och med stora möjligheter till specialanpassningar. 

Förutom placering av och antal tätningslister skiljer sig dörrbladens konstruktion åt något beroende på vilken ljudklass som ska uppnås. Till exempel är dörrarna olika tjocka, där dörrar med 25-35dB ljudreduktion är ca 40 mm tjocka, dörrar med 35-40dB ljudreduktion är ca 60 mm tjocka och vår 47dB-dörr är ca 90 mm tjock. Utöver dessa finns numera även dörrserien Unique HP klassad i R’w 30dB. Läs om den här.

När vi anger ljudvärde på våra dörrar är det nästan alltid det typgodkända värdet, eller fältvärdet, vi anger. Det som heter R’w. Undantaget är 47dB-dörren där vi anger labbvärdet, Rw-värdet.

I de fall man har föreskrivit en dörr i ett utförande som inte finns med i det aktuella typgodkännandet kan vi ibland förse dörren med en så kallad konstruktionsskylt istället för den vanliga typgodkännandeskylten. Det innebär att vi garanterar att dörrens kontruktion är sådan att den ska uppnå önskat ljudvärde, men den är alltså inte typgodkänd. Ett vanligt tillfälle när vi gör så är vid glasade 40dB-dörrar.

Viktigt att tänka på när det gäller ljuddörrar är att det måste vara helt tätt runt dörren. Alltså är det inte möjligt att kombinera ljudklassning med tröskellöst utförande. Upp till 40dB kan man välja mellan alla trösklar som är täta, medan 47dB-dörren endast går att kombinera med falsad hårdträtröskel eller mekanisk tröskel.

Massiva ljudklassade dörrar kan kombineras med samtliga karmtyper: träkarm, stålkarm och minikarm. Information om samtliga ljudklassade dörrar finns här.

Ytterdörrar 

Det finns även ljudklassade ytterdörrar. Vi har i vårt sortiment idag två olika varianter. En som vi kallar för Silence, och en som vi kallar för Silence High. Eftersom ytterdörrar är CE-märkta är det alltid labbvärdet som anges. Silence finns med ljudvärden mellan 37dB och 41dB, och Silence High med ljudvärden upp till 44dB. Båda dessa serier finns att få i ett stort antal modeller med olika storlekar på glasöppningar, med eller utan glaslister, och med tillägg av RC3- och brandklassning. Se relaterade inlägg nedan för mer information om Silence.

Bostadsinnerdörrar

Det finns även några stycken ljudklassade dörrar i vårt sortiment med bostadsinnerdörrar. Det är våra klassiska spegeldörrar, Craft, som har två modeller i ljudklass R’w 30dB och 35dB. Dessa dörrar har då de kraftigare tappbärande gångjärnen.

För bra ljudreduktion på bostadsinnerdörrar där det inte är krav på typgodkännande går det dock bra att använda sig av våra vanliga massiva bostadsinnerdörrar i segmentet ADVANCE-LINE och SUPERIOR collection. Kombinerar man dem med en karm med tätningslist i (+Karm) och en tät tröskellösning uppnår man en ljudreduktion på ca 27-29dB. Att tänka på då är att man måste lösa ventilationen med till exempel ett överluftsdon eftersom det inte blir någon springa under dörren.