Main Media

Ljudklassade dörrar med glasöppning

Ljudklassade dörrar används i de flesta typer av offentliga miljöer, och många gånger sitter de så placerade att man vill förse dem med en glasöppning för ljusinsläpp och siktbarhet.

Rw och R’w

Ljudvärden anges på två olika sätt , Rw och R’w. Ett Rw-värde är det exakta ljudvärde som har uppmätts i laboratorietester, och ett R’w-värde är det värde som anges i dörrens typgodkännande. R’w-värdet är vanligtvis minst 3dB lägre än Rw-värdet. Anledningen till det är att man tar hänsyn till risken att man tappar någon dB i ljudreduktion när dörren monteras på plats. R’w-värdet kallas ibland för fältvärde, och Rw-värdet för labbvärde.

Dörrkonstruktioner

Massiva trädörrar består inte av ett massivt trästycke – som namnet kanske antyder – utan av en något mer avancerad konstruktion innanför två ytskivor som man sedan ytbehandlar.

När en massivdörr ska klassas anpassas konstruktionen för att klara den aktuella klassningen. När det gäller ljuddörrar kan man enkelt förklarat säga att man gör konstruktionen lite luftigare. Stomskivan får en lägre densitet, och man limmar inte hela ytskivan, utan lämnar lite luft mellan ytskiva och stomskiva. Dörrbladet eller karmen kompletteras också med en eller flera tätningslister beroende på klassning.

Glasöppningar

Till massivdörrar finns det ett antal standardglasöppningar. Dem kan man se här. Det går också bra att rita egna glasöppningar, men inom vissa gränser. Upptill och nertill på dörren måste det vara minst 200 mm tätt, och på sidorna minst 115 mm. Mellan två glasöppningar måste det vara minst 150 mm.

Glasöppning i dörrar med endast ljudklassning

Dörrar som är oklassade eller endast ljudklassade går i regel att få med de flesta av standardglasöppningarna. Undantaget är dörrar klassade i 30dB. De kan bara ha en glasöppning, och den får inte vara större än 30% av dörrbladsytan. Detta beror på att just 30dB-dörren har en lite speciell konstruktion. Vill man ha en helglasad dörr (G01) i 30dB får man då gå upp ett steg till 35dB, vilket går att få med glasöppning G01.

Dörrar klassade i 40dB kan vi enligt vårt typgodkännande inte glasa alls. Vi har dock möjlighet att göra det ändå men dörren blir då alltså inte typgodkänd. Vi sätter istället en så kallad konstruktionsskylt som talar om att dörrens konstruktion är gjord för 40dB. I det här fallet är det så att ju större glasöppning desto bättre för att säkerställa att man verkligen får 40dB ljudreduktion. Anledningen är att glaset ger något bättre ljudreduktion än den dörrkonstruktion vi måste använda för att kunna göra en glasöppning i dörrbladet.

Glasöppning med både ljud och brand

Det är här det börjar bli lite svårt. Ljudklassade dörrar som också är brandklassade i EI60 är inte möjliga att glasa överhuvudtaget. EI30 i kombination med ljudklass går däremot bra att glasa. Oftast får man dock nöja sig med en lite mindre glasöppning. Till exempel G21. Det beror på att brandklassen av nödvändighet styr vilken glastyp vi kan använda, och brandglasen har inte alltid tillräckligt höga ljudvärden.