Main Media

Integritetspolicy

JELD-WEN Europe Ltd värnar om och respekterar din integritet.

Genom denna integritetspolicy och de dokument som hänvisas till nedan vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss. Vänligen läs denna policy noggrant.

Med "vi" avses JELD-WEN Holding Inc., JELD-WEN Europe, JELD-WEN Türen GmbH, JELD-WEN Sverige AB, JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG, JELD-WEN Suomi Oy, JELD-WEN UK Limited, JELD-WEN France SAS, JELD-WEN Danmark A/S, JELD-WEN Norge AS JELD-WEN Schweiz AG, Mattiovi Oy, Domoferm GmbH & Co KG, BOS GmbH, BBE Domoferm GmbH, HSE spol s.r.o, Domoferm Export GmbH och deras dotterbolag.

INFORMATION SOM VI KAN KOMMA ATT SAMLA IN FRÅN DIG

Vi kan komma att samla in och behandla följande information om dig:

  • Information som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på våra webbplatser. Detta omfattar information som tillhandahålls vid tidpunkten för registreringen för att använda webbplatsen, prenumerationen på vår tjänst eller vid förfrågan om fler tjänster. Vi kan också be om din information när du deltar i en tävling eller kampanj som sponsras av oss eller något av våra dotterbolag och när du rapporterar ett problem med vår webbplats.
  • Om du kontaktar oss kan det hända att vi sparar den korrespondensen.
  • Vi kan även be dig svara på enkäter som vi använder i undersökningssyfte, men det är upp till dig om du vill svara eller inte.
  • Uppgifter om dina besök på vår webbplats omfattar, men är inte begränsade till, trafikdata, platsdata, webbloggar och andra kommunikationsuppgifter och resurser som du får åtkomst till.

Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke om det inte är nödvändigt för att tillgodose dina krav.

För mer information om hur dina uppgifter behandlas, vänligen kontakta JELD-WENs Regional Privacy Officer, DataProtectionJW@jeldwen.com.

IP-ADRESSER

Vi kan komma att samla in information om din dator, inklusive i mån av tillgänglighet, din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, för systemadministration, för att rapportera kollektiv information till våra annonsörer och dotterbolag och för att granska användningen av vår webbplats. Detta är statistisk information om våra användares agerande och mönster när de surfar och identifierar vanligtvis inte individer. Vi kan och kommer att använda IP-adresser för att identifiera dig när vi anser att det är nödvändigt för att upprätthålla efterlevnaden av våra användnings- och tjänstevillkor för webbplatsen eller för att skydda vår tjänst, webbplats, kunder eller andra.

COOKIES

På denna webbplats använder vi olika verktyg för att mäta och analysera information om besök på webbplatsen. I det syftet använder vi din IP-adress (en serie siffror som identifierar en dator på internet) för att bland annat samla in information om internettrafik och information om din webbläsartyp och dator. Vi använder inte denna information för att identifiera dig personligen.

Dessutom används cookies. En cookie är en liten fil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Om du besöker webbplatsen igen känner cookien av att det är ett återbesök. Cookien innehåller ett unikt nummer men inga personuppgifter. Vi använder inte cookien för att identifiera dig personligen. Cookien används inte heller för att identifiera dig på tredje parts webbplatser. Du kan konfigurera webbläsaren så att den blockerar cookies, tar bort cookies eller informerar när en cookie installeras. Du kan ta reda på hur du gör genom att klicka på "hjälp" i webbläsarmenyn.

Du hittar våra fullständiga regler för cookies här.

PLATS FÖR LAGRING AV DIN PERSONLIGA INFORMATION

Informationen som vi samlar in från dig kan överföras till, och lagras på, en destination utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Den kan även behandlas av personal utanför EES som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer. Sådan personal kan bland annat vara involverad i behandlingen av din beställning och tillhandahållandet av supporttjänster. Genom att skicka in din personliga information samtycker du till denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla rimligen nödvändiga åtgärder för att se till att din information behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy.

All information som du tillhandahåller oss lagras på våra säkra servrar.  I de fall då vi har gett dig (eller du har valt) ett lösenord som ger dig åtkomst till vissa delar av vår webbplats ansvarar du för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela lösenordet med någon.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker.  Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information kan vi inte garantera säkerheten för den information som överförs till vår webbplats, alla överföringar sker på egen risk. När vi har tagit emot din information använder vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN

Vi använder information om dig på följande sätt:

  • För att se till att innehåll på vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.
  • För att tillhandahålla dig information, produkter eller tjänster som du efterfrågar från oss eller som vi tror kan intressera dig, när du har samtyckt till att kontaktas för dessa syften.
  • Om du tillhandahåller oss din e-postadress eller telefonnummer kan vi välja att skicka ett meddelande eller ringa i uppföljningssyfte, när du har samtyckt till att kontaktas för dessa syften.

Om du inte vill att vi använder din information på detta sätt, eller vidarebefordrar dina uppgifter till tredje parter i marknadsföringssyfte, kryssar du för den relevanta rutan som finns på det formulär där vi samlar in din information.

VIDAREBEFORDRAN AV DIN INFORMATION

Vi kan vidarebefordra din personliga information till medlemmar i vår grupp, det vill säga våra dotterbolag, filialer och moderbolag.

Vi kan även vidarebefordra din personliga information till tredje part i följande fall:

  • Om vi säljer eller köper en verksamhet eller en tillgång. Vi kan då vidarebefordra din personliga information till den potentiella säljaren eller köparen av den aktuella verksamheten eller tillgången.
  • Om en JELD-WEN-enhet eller dess tillgångar köps upp av tredje part. Information om kunder kommer då att vara en del av tillgångarna som ingår i köpet.
  • Om vi är tvungna att uppfylla juridiska skyldigheter eller villkor i andra avtal, eller om syftet är att skydda rättigheter, egendom eller säkerheten för JELD-WEN, våra kunder eller andra parter. Här ingår utbyte av information med andra företag och organisationer för att skydda oss och andra mot bedrägerier och minska kreditriskerna.

DINA RÄTTIGHETER

Vi behandlar endast din personliga information i marknadsföringssyfte när du har lämnat ditt samtycke. Vi informerar dig (innan vi samlar in din information) om vi avser att använda din information i marknadsföringssyfte eller vidarebefordra din information till en tredje part för sådana syften. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att kryssa i vissa rutor i de formulär som vi använder för att samla in din information. Du kan även när som helst utöva rätten genom att kontakta oss på DataProtectionJW@jeldwen.com.

Vår webbplats kan då och då innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra dotterbolag eller tredje parter. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ber vi dig observera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och att vi inte påtar oss något ansvar för innehållet i dessa policyer. Läs dessa integritetspolicyer innan du skickar in någon personlig information till dessa webbplatser.

TILLGÅNG TILL INFORMATION

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har registrerade om dig. Din rätt att få åtkomst till viss information kan utövas i enlighet med denna lagstiftning. Varje begäran om åtkomst kan vara förenad med en avgift (om det är tillåtet enligt lagen) för att täcka kostnaderna för att ge dig tillgång till de personuppgifter vi har registrerade om dig.

ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Eventuella förändringar vi kan komma att genomföra i vår integritetspolicy framöver kommer att publiceras på den här sidan.

BARNS ANVÄNDNING AV WEBBPLATSER

Våra webbplatser är inte avsedda för barn under 18 år. Vidare är det inte vår avsikt att ge kampanjerbjudanden till barn. Om detta sker av misstag kommer vi att vidta omedelbara åtgärder, vid anmälan av barnets ålder, för att modifiera våra register och eliminera risken för framtida erbjudanden av detta slag.

KONTAKT

Frågor, kommentarer och förslag angående denna integritetspolicy välkomnas och skickas till DataProtectionJW@jeldwen.com.

Dela det här med en vän