Entrédörrar

Inomhus och utomhus

Entrédörrar

Våra entrédörrar till lägenheter är väl genomtänkta och testade i detalj. Sortimentet består av ett brett sortiment av dörrmodeller i trä och stål som kan anpassas med olika tillbehör och specialfunktioner

Guide till entrédörrar

Swedoor har lång erfarenhet av entrédörrar för både in- och utvändigt bruk. Dörrarna erbjuds med många olika funktioner, i olika material och med ett gediget sortiment av smarta tillbehör. När man i branschen talar om entrédörrar skiljer man på tamburdörrar, säkerhetsdörrar och loftgångsdörrar.

När du väljer dörrar för lägenheter och trapphus bör du börja med behovet av inbrottsskydd, brand och ljudisolering. Dörrarna klassificeras enligt enligt den nuvarande europeiska standarden för inbrottsklassade dörrar EN 1627 och finns med olika värden när det gäller brandsäkerhet (EI), gastätning, kall rök (Sa), varm rök (Sm) och ljuddämpande egenskaper (dB).