Entrédörrar

Inomhus och utomhus

Entrédörrar

Våra entrédörrar till lägenheter är väl genomtänkta och testade i detalj. Sortimentet består av ett brett sortiment av dörrmodeller som kan anpassas med olika tillbehör och specialfunktioner

Swedoor har lång erfarenhet av entrédörrar för både in- och utvändigt bruk. Dörrarna erbjuds med många olika funktioner, i olika material och med ett gediget sortiment av smarta tillbehör. När man i branschen talar om entrédörrar skiljer man på tamburdörrar, säkerhetsdörrar och loftgångsdörrar.

När du väljer dörrar för lägenheter och trapphus bör du börja med behovet av inbrottsskydd, brand och ljudisolering. Dörrarna klassificeras enligt enligt den nuvarande europeiska standarden för inbrottsklassade dörrar EN 1627 och finns med olika värden när det gäller brandsäkerhet (EI), gastätning, kall rök (Sa), varm rök (Sm) och ljuddämpande egenskaper (dB).

Vi erbjuder många smarta lösningar och en av dem är vår Minikarm. Denna lösning har fått stor framgång eftersom den både sparar mycket tid och pengar vid renovering av t.ex. lägenheter. En bekräftelse på detta är den fina utmärkelse produkten fått av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostäder).

Läs mer om minikarm