Main Media

EUTR - EU Timber Regulation

EU:s timmerförordning (EU Timber Regulation, EUTR) är en lagstiftning från Europeiska Unionen vars syfte är att motarbeta handel med olagligen avverkad skog.

För att uppnå detta mål upprättar den nya lagstiftningen tillvägagångssätt som företag inom EU måste använda sig av för att minimera risken för handel med olagligt timmer.

Mer specifikt betyder detta, att varje företag som importerar träprodukter från länder utanför EU är ansvariga för att säkerställa deras lagliga ursprung genom att genomföra en förvärvsgranskningsprocess som verifierar lagligheten hos produkterna. Förvärvsgranskningen består i att skogsbolagen utför en riskhanteringssaktivitet för att minska risken att få ut olagligen avverkat virke på marknaden.

Företag som handlar med träprodukter är också ansvariga för att fortsatt föra register på både leverantörer och kunder, även efter att de har förts in i EU. Detta för att säkerställa spårbarheten hos träprodukten.

Som ett företag med sin grund i träindustrin är det långsiktigt avgörande för oss att kunna säkerställa en hållbar leverantörskedja. Därför möter alla Swedoors dörrar i Europa, kraven i EU:s nya timmerförordning som trädde i kraft i mars 2013.

Dela det här med en vän