Main Media

Hållbarhet, miljö och kvalitet

JELD-WEN strävar efter att vara branschledande inom miljövänliga metoder och produkter. Vi har åtagit oss att verka för en hållbar framtid oavsett om det handlar om global miljöpåverkan eller våra interna verksamhetsförhållanden. Detta påverkar alla delar av vår organisation och styr våra arbetsmetoder för energieffektivitet, luft- och vattenutsläpp och kvalitet på luften inomhus. 

Vårt engagemang för hållbarhet syns i hur vi utvecklar mer miljövänliga produkter. För att åstadkomma detta har vi antagit principer för återvunnet material samt förnybar energi och hämtar i allt större utsträckning material från hållbara källor. 

Alla våra anställda ska verka för att vi följer gällande miljölagar och regler för människors hälsa och välmående. Var och en uppmuntras också att hela tiden hitta nya möjligheter till mer miljövänliga lösningar. För att ta vårt ansvar som företag, strävar vi alltid efter att följa de principer vi satt upp – i våra produkter såväl som i vårt sätt att agera.

Vi har en policy för upphandling av hållbart virke, och vi är mycket stolta över att ha erhållit en *FSC® (Forest Stewardship Council®) och en **PEFC™ multisite chain of custody-certificering, båda dedikerade till att främja ansvarsfull skogsförvaltning. 

Alla JELD-WENs dörrar uppfyller EU:s nya timmerförordning som trädde i kraft i mars 2013 och som syftar till att förhindra handel med olagligt avverkad skog.

JELD-WENs FSC License code: FSC®C106039 och PEFC License code: PEFC/04-31-1264.

JELD-WENs mål är att vara branschledande inom socialt ansvarstagande och att driva vår verksamhet på ett sätt som visar att vi värnar om miljön. På JELD-WEN tror vi att en hälsosam miljö och sunda affärsmetoder går hand i hand.

JELD-WEN Sverige AB är ISO 9001-certifierade sedan 1994. Här finns vårt ISO-certifikat och Kvalitetspolicy.

Vår miljöfilosofi visar sig på många sätt:

  • Vi producerar energibesparande dörrar som håller länge.
  • Vår tillverkningsprocess använder återvunnet avfall.
  • Vi tillverkar produkter nära marknaderna för att minimera bränsleförbrukningen och utsläppen av växthusgaser.

Dela det här med en vän