Main Media

Byggvarubedömning

Byggvarubedömningen bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda byggvaror och arbetar för att påverka produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Byggvarubedömningens miljöbedömning görs utifrån kriterier som utvärderar ingående ämnens egenskaper och produktens livscykelpåverkan (miljöpåverkan vid tillverkning, användning och vid bortskaffande som avfall). Varan kan få bedömningen ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”.

Byggvarubedömningen samarbetar med BASTA och har samma kriterier för ingående ämnen som BASTA har. I byggvarubedömningen visas kriterier för om produkten har blivit bedömd som rekommenderad när det gäller ingående ämnen, vilket motsvarar att produkten kan registreras i BASTA.

I byggvarubedömningen finns uppgifter om vad produkterna uppnår för kriterier i BREEAM och Miljöbyggnad.

Swedoors alla standarddörrar som säljs på den svenska marknaden är bedömda av byggvarubedömningen och har fått bedömningen ”Rekommenderas”.

VILL DU VETA MER?

Byggvarubedömningen >>

BREEAM och Miljöbyggnad >> 

Dela det här med en vän