Main Media

Sunda Hus

Sunda Hus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter.

Bedömningen av en produkt baseras på leverantörens dokumentation av produkten tillsammans med reglerna i Kemikalieinspektionens Författningssamling, KIFS, Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO samt databaserna N- och H-Class. Som referens för information om kemiska ämnen används Prevents databas Kemiska Ämnen.

Bedömningen av produkter baseras på olika egenskaper och indelas i fyra klasser D, C-, C+, B eller A där A är bäst.

Swedoors alla standarddörrar som säljs på den svenska marknaden är bedömda av Sunda Hus.

VILL DU VETA MER?

Sunda Hus >>

Dela det här med en vän