Main Media

FSC & PEFC - för hållbart skogsbruk

Swedoor önskar att vara branchledande när det gäller miljömässigt  ansvarsfulla lösningar och produkter. Vi har åtagit oss att arbeta med hållbara affärsmetoder och miljöarbete. Detta påverkar alla delar i vår organisation och styr exempelvis våra arbetsmetoder när det gäller  energianvändning och utsläpp i luft och vatten.

Externt återspeglas dessa åtaganden i utvecklingen av mer miljövänliga produkter. För att åstadkomma detta har vi antagit riktlinjer för återvunna material och förnyelsebar energi, och vi hämtar i allt större utsträckning vårt material från hållbara källor.

Samtliga våra anställda ska verka för att  vi uppfyller eller överträffar  gällande miljölagar och regler för människors hälsa och välmående. Var och en uppmuntras också att identifiera möjligheter till miljövänliga lösningar. Som företag strävar vi efter att varje dag följa de principer vi satt upp - både  i våra produkter och i våra handlingar.

Vi har en  policy för upphandling av hållbart virke, och vi är mycket stolta över att ha erhållit *FSC® och **PEFC™ multisite chain of custody-certificering på alla våra europeiska marknader. 

Alla Swedoors dörrar uppfyller EU:s nya timmerförordning som trädde i kraft i mars 2013 och som syftar till att förhindra handel med olagligt avverkad skog.

Ladda ner FSC Core Labour Statement

Du kan ladda ner certifikaten här: FSC - PEFC

Här finns en lista över samtliga certifierade produkter (.pdf)

       

 *Forest Stewardship Council®
**Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Dela det här med en vän