Main Media

CE-märkning

När vi CE-märker våra ytterdörrar kan du vara säker på att våra dörrar uppfyller kraven i europeiska standarder.

Gällande regler för CE-märkning av dörrset samt nya regler från 1 november 2019

Dörrset för utvändigt bruk, utan brand- och/eller rökgaskrav omfattas av den harmoniserade produktstandarden EN 14351-1 och måste CE-märkas.

Dörrset för utvändigt bruk, med brand- och/eller rökgaskrav omfattas av den harmoniserade produktstandarden EN 14351-1 + EN 16034 och blir obligatorisk för CE-märkning från 1/11 2019.

Dörrset för invändigt bruk är ej lagligt att CE-märka. Det finns för närvarande ingen tydlig information om när det blir möjligt eller obligatoriskt att CE-märka dessa produkter. Därför kommer klassificerade dörrset för invändigt bruk, även fortsättningsvis omfattas av nationell lag.

Historien om CE-märkning

Historien om CE-märkning daterar sig tillbaka till grundläggandet av frihandelsområdet. De europeiska politikerna enades om att använda harmoniserade standarder för produkter gällande säkerhet, hälsa och miljö, för att skydda konsumenten. CE-märket är signaturen på produkten som upplever denna standard.

Över åren som gått har fler hamoniserade standarder tillkommit och det lilla CE-märket är numera känt för de flesta konsumenter - från leksaker till elektronik. Konstruktionsmaterial är en av de senast tillkomna produkterna att ha denna harmoiserade standard och just nu håller standarder för olika typer av dörrar på att sättas upp.

Swedoor och CE-märkning

Att vara en internationell producent med ett brett sortiment av dörrar, följer JELD-WEN naturligtvis utvecklingen av dessa standards och är först med att implementera dem. För tillfället har vi endast en harmoniserad standard gällande ytterdörrar. Detta betyder att du bara kan hitta CE-märkning på våra ytterdörrar.

CE-märkningen är en garanti för konsumenterna, att produkten är tillverkad enligt den europeiska harmoniserade standarden och att produkten uppfyller de lokala krav som kan finnas.

CE-märkningen refererar till en "Declaration of Performance", kallad DoP. I denna DoP finns testresultat tillsammans med överensstämmande deklaration om produkten.

När märkningen är gjord och upplysningar levereras av tillverkaren kan konsumenterna lita på att marknadskontrollen håller ett öga på tillverkare och importörer.

På din ytterdörr från JELD-WEN hittar du en etikett med CE-logo tillsammans med ett nummer. Detta nummer är det så kallade DoP.

För din egen skull, låt gärna CE-märkningen sitta kvar på dörren. Om du tar bort den, ladda då ner och spara DoP.

DOP

Ladda ner aktuell prestandadeklaration DOP

Ladda ner

Så här läser du DoP

  1. Detta DoP-nummer ska vara samma nummer som du hittar på CE-märkningen. Är det samma nummer har du hittat rätt DoP.
  2. Eftersom samma DoP kan innehålla mer än en produkttyp, måste du läsa av Annex 1 för att se vilken grupp din produkt tillhör. När du har hittat rätt grupp, gå vidare till tabellen "declared performances" (se punkt 3).
  3. I tabellen hittar du specifikationer för din produkt gällande CE-märkning. Termen "npd" betyder att det inte finns några officiella testdata. Termen "n/a" betyder att det inte är möjligt att se egenskaperna för produkten. Notera att specifikationerna är givna för specifika regler staterade i standarden för CE-märkning.

Dela det här med en vän