Main Media

BREEAM och BREEAM-SE

BREEAM-certifiering efterfrågas i allt fler projekt, men vad innebär det egentligen?

Vad är BREEAM?

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av the Building Research Establishment (BRE). BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och det har använts för att certifiera över 500 000 byggnader. BREEAM har funnits i omarbetade versioner sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa.

Sedan 2013 hanterar Sweden Green Building Council den svenska versionen, BREEAM-SE.

BREEAM-SE används för att certifiera nyproducerade byggnader och byggnadens miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Till exempel bedöms och poängsätts byggandens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

För varje område beräknas hur stor del av den totala poängen för området byggnaden har uppnått. Detta aggregeras sedan till en totalpoäng och en betygsnivå. Genom BREEAM-SE:s betygsnivåer kan prestandan för en byggnad jämföras med andra BREEAM-SE-bedömda byggnader av samma typ, samt med hållbarhetsprestandan för ett byggnadsbestånd.

Betygsnivåer för BREEAM-SE:

OUTSTANDING ≥ 85%
EXCELLENT ≥ 70%
VERY GOOD ≥ 55%
GOOD ≥ 45%
PASS ≥ 30%
UNCLASSIFIED < 30%

BREEAM är ett certifieringssystem för byggnader. Ingående delar, som till exempel kemikalier och material, kan inte certifieras i sig. Det finns därmed inga ”BREEAM-godkända” produkter då kraven i certifieringssystemet inte är uppbyggda på det viset.  

Läs mer om BREEAM här.

 

Dela det här med en vän