Main Media

Vision och värderingar

Vår kultur

JELD-WENs kultur är organisationens nav och är ett ständigt pågående uttryck för vårt syfte, vår vision och våra värderingar, som återspeglar hur vi jobbar.

Vårt syfte

JELD-WEN tillför skönhet och trygghet till platser som påverkar människors liv. Vårt syfte är grunden för vår existens. På JELD-WEN gör vi mycket mer än bara dörrlösningar. Våra produkter och tjänster har viktiga funktioner på arbetsplatser, i människors hem och vardag. Med detta privilegium kommer det stora ansvaret att se till att de produkter vi levererar är pålitliga och berikar de platser de verkar i. 

Vår vision

Vår vision är att leda den globala byggproduktsbranschen med fantastiska människor som skapar överlägsna produkter och leverera kvalitet i allt vi gör.

Vi mäter våra val och handlinga utifrån vår vision. Målet är att varje produkt vi producerar ska ge ett löfte om varaktig skönhet. Det är våra medarbetares engagemang som gör det möjligt att konsekvent uppfylla våra åtaganden och leverera med högsta kvalitet. 

Våra värderingar

Våra värderingar definierar vår kultur och guidar oss i hur vi utför vårt dagliga arbete. Vi har fem viktiga värderingar som inspirerar oss i allt vi gör. Genom att följa dessa principer kommer vi att uppnå vår vision och vårt syfte.

Våra värderingar är:

SOM ETT GLOBALT TEAM VILL VI...

    BYGGA FÖRETAG ETISKT OCH SÄKERT

Vi gör det som är rätt. Inget är viktigare än säkerhet. Samhällsansvar vägleder oss, och vi agerar med integritet och respekt för varandra och alla som vi arbetar med.

    INVESTERA I MÄNNISKOR

Ett företag i världsklass börjar med ett team i världsklass. Vi strävar efter att attrahera och behålla bra människor. Vi ger möjligheter till samarbete och tillväxt som gynnar våra anställda och påverkar deras familjer och samhällen positivt.

    INSPIRERA KUNDER GENOM INNOVATION

Vi betjänar våra kunder bäst när vi lyssnar till och lär av dem. Genom samverkan designar och levererar vi exceptionella produkter som uppfyller dagens behov, förutser framtida behov och överträffar förväntningar.

    INFRIA VÅRA LÖFTEN

Tillförlitlighet och kvalitet är avgörande för våra produkter och våra relationer, och det driver oss att konsekvent uppfylla våra åtaganden.

    BLI BÄTTRE VARJE DAG

Vi strävar outtröttligen efter toppkvalitet. Vårt engagemang för ständig förbättring sporrar innovation, flyttar fram vår bransch och levererar värde för våra kunder, partners, investerare och anställda.

Dela det här med en vän