Main Media

Mått och Fakta

En god utgångspunkt för varje projekt är Mått & Fakta. Mått & Fakta beskriver i detalj varje enskild produkt och ger utförlig vägledning.

MÅTT & FAKTA


Din professionella dörrguide

Läs Mått & Fakta

MÅTT & FAKTA STÅL

Din professionella stålguide

Läs Mått & Fakta stål

 

I Mått & Fakta har vi försökt att samla all teknisk dokumentation du behöver omkring Swedoors produkter.

Här hittar du:

  • måttabeller
  • tekniska ritningar
  • underhållsanvisningar
  • glas- och ytalternativ
  • konstruktionsritningar
  • roterbara 3D-bilder
  • direkt nedladdning av DWG-filer
    • klicka på de tecknade bilderna för att ladda ner DWG-filerna

Mått & Fakta används för att söka konkret information om specifika produkter, samt till att hitta inspiration till spännande lösningar i samband med projektering.

Den kan dock inte ersätta den personliga rådgivning som våra dörrådgivare kan erbjuda, och vi rekommenderar därför att en rådgivare engageras så tidigt i processen som möjligt, med hänsyn till att identifiera behov, önskemål och alternativa lösningar.​

Ladda ner annan dokumentation här.

Dela det här med en vän