Main Media

Reklamation privatpersoner

Om du mot förmodan skulle få problem med din dörr som beror på fabrikationsfel, skall du göra en reklamationsanmälan. Reklamation ska alltid gå via den återförsäljare som ni köpte produkten av.

Kontakta den återförsäljare, där du köpt din dörr så gör de en anmälan direkt i vårt system.

Vi vill göra dig uppmärksam på att det tyvärr inte är möjligt att reklamera vanliga innerdörrar pga. fuktskador som uppkommit i badrum eller mellan rum där det råder stora temperaturskillnader.

Dela det här med en vän