Main Media

Ljudreducerande glaspartier

Att använda glaspartier är ett bra sätt att föra in ljus i lokaler som annars kan upplevas som mörka och instängda på grund av avsaknad av dagsljus. Ofta finns det då krav på ljudreducerande egenskaper.

Vid föreskrivning av ljudreducerande glaspartier är det en del som skiljer sig jämfört med föreskrivning av ljudklassade dörrar. Glaspartier är inte typgodkända på samma sätt som dörrar. Här anger vi glasets ljudvärde, inte vilken ljudreduktion man kan förvänta sig av hela partiet. Glasets ljudvärde anges dessutom som Rw-värde (labbvärde), till skillnad från typgodkända dörrar där man anger R’w-värdet (fältvärdet). Ett R’w värde är alltid minst tre dB lägre än Rw-värdet. Har man då ett krav på att partiet ska ha ljudvärde R’w 40dB till exempel bör man alltså föreskriva att glaset ska ha en ljudreduktion på minst Rw 43dB. 

Ljudreducerande glaspartier går att få antingen målade eller fanérade, och med eller utan mittposter och fyllningar. Vi har två olika varianter, med eller utan glaslister.

Information om alla våra glaspartier finns att läsa i Mått & Fakta.