Main Media

Silence – Loftgångsdörrar i trä med ljud-, brand- och inbrottsklass

Loftgångsdörrar i trä ger förutom ett varmt välkomnande stora möjligheter vad gäller design och låga U-värden.

Silence är ett tillval som går att få till en majoritet av våra ytterdörrsmodeller. Precis som namnet antyder handlar det om ljudklassade dörrar. Sedan några år tillbaka är ytterdörrar CE-märkta, vilket innebär att det gamla systemet med typgodkännanden inte längre är aktuellt. Ljudvärden anges därför som Rw-värden på ytterdörrar idag, inte R’w-värden som tidigare var fallet, och som fortfarande ofta används vid ljudklassade invändiga dörrar.

Skillnaden på Rw och R’w

Skillnaden på Rw och R’w är ganska enkel. Rw brukar kallas för labbvärde och R’w för fältvärde. Ett Rw-värde anger alltså det exakta ljudreduktionsvärde som har uppnåtts vid test i laboratorium, medan R’w-värdet alltid måste vara minst 3 dB lägre än labbvärdet för att kompensera för eventuellt tapp när dörren monteras. En dörr med R’w-värde 35 dB har således uppnått en ljudreduktion på minst 38 dB i laboratorietest.

Silence och Silence High

Konceptet Silence är uppdelat i två kategorier: Silence och Silence High. Silence har ljudvärden mellan 37 dB och 41 dB. Silence High har lite högre ljudvärden och ligger mellan 40 dB och 44 dB. Skillnaden på Silence och Silence High är att Silence High har en extra fals på karmen, och skillnaderna i ljudvärde inom de olika kategorierna beror på flera olika saker. Framförallt har det att göra med om dörren har en glasöppning eller inte, och storleken på en eventuell glasöppning. Sen varierar ljudvärdet lite beroende på om dörren har fler tillvalsegenskaper. De egenskaper som också är möjliga att välja till på Silence-dörrar är brandklass (EI30) och inbrottsklass (RC3).

Med Silence är det alltså möjligt att få klassade loftgångsdörrar i trä, vilket ger riktigt bra u-värden (som lägst 0,79), i ett stort antal olika modeller, med ljudklass, inbrottsklass och brandklass i kombination.

Mer information

I ytterdörrskapitlet i Mått & Fakta finns det en sida för varje egenskap som går att välja till våra ytterdörrar. Till Silence finns också tre tabeller som visar vilka tillval som kan kombineras till de olika modellerna, och vilka ljud- och u-värden man får vid olika kombinationer. De tabellerna finns här. Bilder på våra ytterdörrsmodeller finns här och på de två följande uppslagen.

Observera att det är andra förutsättningar och u-värden som gäller när man väljer till inbrottsklass och/eller brandklass på ytterdörrar utan Silence. Den informationen finns på modelluppslagen.