Main Media

Anpassningstermer ljudklassade ytterdörrar (loftgångsdörrar)

Sedan några år tillbaka CE-märks ytterdörrar vilket innebär att vi nu anger dörrens Rw-värde istället för dess R’w-värde. Utöver Rw-värdet anger vi även så kallade anpassningstermer.

Som komplement till dörrens uppmätta Rw-värde, alltså det ljudreduktionstal som har uppmätts i labb, anger vi även två så kallade anpassningstermer. Så här ser det till exempel ut för en tät ytterdörr med ljudklassning Silence Basic: 41 (-2;-6) dB.

Ett Rw-värde utan anpassningsterm används när ljudet är medelfrekvent. Med det menas till exempel miljöer där ljud kommer från tal, musik, radio och TV, men också vanlig landsvägs- och tågtrafik. I exemplet ovan blir värdet då 41 dB.

Vid mellan- och högfrekvent buller använder man Rw+C. Det används också vid järnvägs- och landsvägstrafik med hög hastighet eller jetflyg på kort avstånd. Enligt exemplet blir det då 41+(-2) dB, alltså 39 dB.

Rw+Ctr används när ljudet är lågfrekvent, till exempel från stadstrafik med inslag av tung trafik, discomusik med kraftig bas eller från fabriker med mycket låg- och mellanfrekvent buller. Enligt ovan exempel blir det då 41+(-6) dB, alltså 35 dB.

I Mått & Fakta finns tre tabeller som visar alla ljudvärden för våra ljudklassade ytterdörrar på detta sätt. De finns här.

(För mer information om skillnaden på Rw- och R’w-värde, och våra ljudklassade ytterdörrar klicka på ”Silence – Loftgångsdörrar i trä med ljud- och inbrottsklass” i relaterade blogginlägg nedan.)