Main Media

Vad är det för skillnad på massivdörrar och bostadsinnerdörrar?

Är man inte van vid att föreskriva dörrar kan det vara svårt att veta vilka dörrar man ska använda i vilken miljö. Det är dock viktigt att veta så att man inte till exempel föreskriver en bostadsinnerdörr till en offentlig miljö, då bostadsinnerdörrar inte tål den typen av slitage som det blir i exempelvis en skola.

Massivdörrar

Massivdörrar kallar vi de massiva dörrar som hör till vårt projektsortiment. Det är dörrar som används främst till offentliga miljöer, skolor, vårdboenden etc. Dessa har inga modellnamn, utan kallas för massivdörrar och definieras sedan utifrån deras olika egenskaper.

Massivdörrar kan man läsa om i det här kapitlet i Mått & Fakta.

Bostadsinnerdörrar

Bostadsinnerdörrar innefattar både lätta och massiva dörrar, men har det gemensamt att de har en så kallad lätt beslagning. Det innebär gångjärn av typen snap-in, och en liten låskista. De används främst i bostäder och är inte lämpade för miljöer med högt slitage, men kan med fördel användas till exempelvis badrum på hotell. 

Bostadsinnerdörrarna är uppdelade i fyra olika kapitel i Mått & Fakta, släta innerdörrarformpressade dörrarspegeldörrar och SUPERIOR collection.