Main Media

Fyra frågor du bör ställa dig innan du föreskriver entrédörrar till bostäder

Innan du föreskriver en entrédörr till en bostad finns det en hel del att ta hänsyn till. Detta är saker som påverkar valmöjligheterna, och du bör därför börja med att besvara dessa frågor.

Är det en utvändig eller invändig dörr? (Fasad, loftgång eller trapphus?)

Det finns olika typer av entrédörrar till bostäder beroende på vilken typ av bostad det är och var dörren sitter. Till villor, radhus, parhus och lägenheter med entré från en loftgång används ytterdörrar, och till lägenheter i trapphus använder man tambur- och säkerhetsdörrar. Det finns flera stora skillnader mellan dessa dörrtyper, där den främsta är att ytterdörrar klarar av utomhusklimat medan tambur- och säkerhetsdörrar inte gör det.

Mer om skillnaden på tambur-, säkerhets-, och säkerhetsytterdörrar kan man läsa här.

Finns det några krav på klassningar?

Till villor är det ovanligt med krav på klassningar medan lägenhetsentrédörrar vanligtvis har flera olika klassningar. De klassningar som är aktuella är brandklassning, ljudklassning och inbrottsklassning. Innan man föreskriver en entrédörr till en bostad är det viktigt att man vet vilka klassningar dörren ska ha då kan påverka vilka valmöjligheter som finns gällande till exempel glasöppningar och karmtyper.

Vilka krav på tillgänglighet gäller?

Att ta hänsyn till gällande tillgänglighetskrav är förstås viktigt. Allra vanligast är ett krav på 800 mm fritt öppningsmått, men är man osäker är det viktigt att kolla upp i ett tidigt skede. Annars riskerar man att stöta på problem om man upptäcker att det blir ett för litet öppningsmått när man har kommit så långt i projektet att det inte längre är möjligt att rita in en större dörr.

Hur ska dörren se ut?

När man har svarat på alla frågorna ovan är det tillslut dags att fundera över hur dörren ska se ut. Svaren på de tre första frågorna påverkar i olika grad vilka valmöjligheter man har gällande dörrens design. Detta kan man läsa mer om i de relaterade blogginläggen nedan.