Main Media

Inbrottsklassning – vilken dörrtyp används var?

Inbrottsklassade dörrar finns i lite olika varianter. Det är inte alltid helt lätt att veta vilken dörrtyp som kan användas var så här försöker jag reda ut begreppen lite.

Till bostäder i flerbostadshus är det vanligt med krav på inbrottsklassning av lägenhetsentrédörrarna. Beroende på vilken inbrottsklassning och var dörrarna ska sitta finns det lite olika dörrtyper att välja mellan. Det man först och främst måste skilja på är om dörren ska sitta invändigt i trapphus eller utvändigt på till exempel loftgång.

Utvändiga lägenhetsdörrar (t.ex. loftgångsdörrar) hör till vårt ytterdörrssortiment, och finns med en stor mängd designalternativ och olika glasöppningar. Ska dörrarna även ha ljudklassning är det dörrtyperna Silence och Silence High man ska titta på, och är det bara inbrottsklassning som efterfrågas så är det våra vanliga ytterdörrar med tillägget RC3 (Resistance Class 3) som gäller.

Lägenhetsentrédörrar som sitter invändigt, oftast i trapphus, tillhör en annan dörrtyp, invändiga massiva dörrar. De har lite andra förutsättningar och går till exempel inte att få med glasöppningar, men däremot med fanér och laminat till skillnad från de utvändiga dörrarna som bara finns i målat utförande. De invändiga lägenhetsdörrarna finns i tre inbrottsklasser: RC1, RC2 och RC3.