Main Media

Säkerhetsklass, skyddsklass eller inbrottsklass?

Säkerhetsklass, skyddsklass eller inbrottsklass, vad heter det egentligen, och vad gäller för dörrar?

När det gäller inbrottskyddade dörrar uppstår det ofta förvirring kring de olika benämningarna och vad de betyder. Säkerhetsklass är ett ord som ofta används, eller inbrottsklass, men faktum är att ingen av de benämningarna finns med i någon standard. Som helhetsbegrepp används dock ordet inbrottskydd. 

En bra källa för information om inbrottsskydd, inte bara när det gäller dörrar, är SSF:s skrift SSF 200 - Regler för mekaniskt inbrottsskydd, som finns att beställa på deras hemsida, www.stoldskyddsforeningen.se

Så vad är då egentligen vad? I SSF 200 pratar man först och främst om olika skyddsklasser. Skyddsklasserna anger det totala mekaniska inbrottsskyddet för en verksamhet, och är uppdelade i tre klasser, skyddsklass 1, 2 och 3. För inbrottsskyddande dörrar finns det sedan 2011 en europeisk standard som heter EN 1627. I den klassar man dörrarna enligt det som kallas Recistance Class, eller RC, det finns 6 olika klasser. Innan SS-EN 1627 fanns det en tillfällig produktstandard som hette ENV 1627. I den hette det istället motståndsklass, eller MK. 

Det kanske mest förvirrande i detta, i alla fall när det gäller dörrar, är att skyddsklassens siffra inte är samma som produktstandardens siffra. Till exempel, om byggnaden ska uppnå skyddsklass 2 måste dörren i de allra flesta fall klassas RC3. I SSF 200 finns en tabell som anger vad som gäller för respektive skyddsklass. 

Aktuell utgåva är SFF 200:5.