Main Media

Säkerhetsytterdörrar

Säkerhetsytterdörrar ger en ökad känsla av trygghet och skydd mot inbrott för den som bor i villa eller radhus. Det finns ett stort antal modeller att välja mellan, klassade i RC3 enligt EN 1627.

Inbrottsskydd

Inbrottsklassning av dörrar regleras i standarden EN 1627. Där använder man betäckningen RC – Resitance Class – för att ange nivån på inbrottsskyddet. Med invändiga trädörrar erbjuder vi RC1-RC3, där vi kallar RC1 och RC2 för tamburdörrar och RC3 för säkerhetsdörr. När det gäller utvändiga dörrar däremot har vi valt att endast använda oss av klassningen RC3. Vi kallar dem således för säkerhetsytterdörrar.

En RC3-klassad dörr ska stå emot inbrottsförsök i minst 20 minuter varav 5 minuters aktiv bearbetning på dörren med en uppsättning verktyg som skruvmejsel, rörtång, kilar och sticksåg men därutöver även en kofot och flera kraftiga skruvmejslar.

Konstruktion

I förhållande till våra vanliga ytterdörrar är de RC3-klassade förstärkta på ett antal olika sätt. De har i grunden en liknande konstruktion som andra ytterdörrar. Ett ramträ, en massiv stomskiva och ytskivor som ytbehandlas, och en träkarm. I en säkerhetsytterdörr ser dock ramträet och stomskivan lite annorlunda ut. Uppbyggnaden gör dörren mycket svår att bryta upp med en kofot, och att hugga sig igenom dörrbladet är i det närmaste omöjligt.

Karmen är förstärkt med stålplåtar på sidostyckenas baksidor vari gångjärn och slutbleck är fästa. Vid glasade dörrar används ett mycket motståndskraftigt glas med en infästningsmetod som förhindrar att glaskasetten kan brytas ut.

Slutligen är dörren försedd med ett 3-punktslås som tillsammans med förstärkningsbehör och dubbel rundcylinder gör det till en så kallad godkänd låsenhet. På grund av att låset måste förses med cylinder på båda sidor har dörren även ett vred på insidan som kan avaktiveras med hjälp av en liten tapp på dörrbladskanten. Detta är godkänt för en godkänd låsenhet.

Modeller

RC3-klassning finns som tillval till ett stort antal av våra ytterdörrsmodeller i serien ADVANCE-LINE. Där finns en mängd olika designs och ett stort antal glasöppningar ändå upp till vår allra största glasöppning. Vilka modeller som kan fås RC3-klassade kan man se på de tre modelluppslagen i Mått & Fakta med början här, i tabellen längst ner på den högra sidan på varje uppslag.

Ytbehandling

De RC3-klassade ytterdörrarna har samma standard- och baskulörer som våra vanliga ytterdörrar. Det som skiljer är att RC3-klassning inte går att få till ekdörrar.