Main Media

Lås till inbrottsklassade dörrar

Att föreskriva lås kan ibland var svårt. Det finns mycket att välja på, och många olika funktioner. När det gäller inbrottsklassade dörrar däremot är det inte speciellt svårt eftersom valmöjligheterna är förhållandevis få.

Inbrottsklassade dörrar är klassade enligt den Europeiska standarden EN 1627, och i deras certifikat ingår vilka lås som är godkända för att klassningen ska gälla. I vårt fall handlar det om fyra olika lås till de invändiga dörrarna (RC1-RC3) och endast ett lås till vår utvändiga säkerhetsdörr (RC3).

Invändiga dörrar

Invändiga entrédörrar till lägenhet har vi i tre olika inbrottsklasser, RC1, RC2 och RC3, samtliga trädörrar. Till dessa dörrar använder vi som standard ett lås som heter 510. Det är ett inbrottssäkert lås från Assa där man låser ut hakregeln genom att vrida trycket uppåt. Sedan vrider man om nyckeln 360 grader för att låsa. Samtliga lås till våra inbrottsklassade dörrar har denna funktion.

I komplement till 510 finns ett lås som heter 2500. Det är i princip samma lås, men det går även att få med den så kallade ”hemma-bekväm/borta-säker”-funktionen. Den innebär att man har både en cylinder och ett vred på insidan av dörren, och genom att ställa en liten tapp på dörrbladskanten kan man bestämma om dörren ska låsas med vredet eller cylindern. Detta lås är tänkt att användas framförallt i bostäder på bottenplan där det är möjligt att bryta sig in genom till exempel ett fönster, och tanken är att man då inte lätt ska kunna låsa upp entrédörren och gå ut.

Utöver dessa lås finns det även två stycken 3-punktslås, alltså lås med tre hakreglar. Dessa lås heter MPL 510, och MPL 2500. Till invändiga lägenhetsentrédörrar med RC3-klassning och träkarm krävs det alltid ett 3-punktslås.

Utvändiga dörrar

Till våra säkerhetsytterdörrar finns det som sagt bara ett lås att välja på, och det är 3-punktslåset MPL 2500. För att få ”hemma-bekväm/borta-säker”-funktionen måste man föreskriva det så att vi borrar ett hål för cylindern på insidan av dörrbladet.

Dessa begränsningar innebär att olika typer av ellåsning inte går att använda till våra inbrottsklassade dörrar med bibehållen klassning. Måste man ändå ha en sådan funktion kan det vara en bra idé att kontakta oss så vi kan säkerställa att önskat lås eller elslutbleck går att montera i våra dörrar.