Main Media

Invändiga lägenhetsentrédörrar

Invändiga lägenhetsentrédörrar är de dörrar som är avsedda att användas som entrédörrar till lägenheter i trapphus. Det är trädörrar i målat, fanerat eller laminerat utförande, och de finns i tre olika inbrottsklasser enligt SS-EN 1627.

Modeller

I maj 2011 trädde den nuvarande europeiska standarden för säkerhetsdörrar EN 1627 i kraft. Den efterträdde då den tillfälliga ENV 1627. I den nya standarden kallas de olika klasserna för Resistance Class, eller RC

Vi tillverkar entrédörrar till lägenheter certifierade i tre olika klasser RC1, RC2 och RC3. Samtliga är trädörrar, men dörrar i RC3 innehåller två stycken stålplåtar, en på var sida under ytskivan.

Brandklass, ljudklass och rökgastäthet

Våra invändiga lägenhetsentrédörrar går att få i flera olika kombinationer när det gäller ljud- och brandklass. EI30 eller EI60 i kombination med 35dB eller 40dB. När det gäller rökgastäthet är det krav från och med BBR19 (2013) att entrédörrar till lägenheter ska klara den högre klassen Sm.

Ytbehandling

Invändiga lägenhetsentrédörrar går att få med samma typer av ytbehandlingar som vårt vanliga massivdörrssortiment. Målade i valfri NCS S-kulör (standard är NCS S 0502-Y), fanerade i en rad olika faner, och med laminat. När det gäller laminat som ytbehandling går det dock inte att få till alla klassningar. Se kapitlet Invändiga lägenhetsentrédörrar i Mått & Fakta för information om vilka klassningar som är möjliga med laminat.

Beslagning

När vi certifierade om våra dörrar enligt SS-EN 1627 valde vi att gå över till ett nytt standardlås. Det är ett lås från Assa som heter 510, och som har en lite speciell funktion. För att låsa ut hakregeln vrider man trycket uppåt, och sedan vrider man nyckeln 360 grader varpå man bara hör ett litet klick. Dörren är då låst, och när man känner på trycket går det inte att trycka ner vilket innebär att dörren stannar i rätt position.

Vill man ha låset med "hemma-bekväm/borta-säker"-funktion heter låset 2500 istället. Det går också att få trepunktslås, och då heter de MPL 510 och MPL 2500.

Är man osäker på vilket lås man ska välja, eller har andra frågor, går det alltid bra att kontakta vår arkitektsupport.