Main Media

Kan man ha glasöppning i en invändig lägenhetsentrédörr?

Invändiga lägenhetsentrédörrar kallar vi de dörrar som främst är tänkta att användas som entrédörrar till lägenheter i trapphus. I framförallt äldre hus händer det att man vill ha en sådan dörr med glasöppning.

Inbrottsskyddet på invändiga lägenhetsentrédörrar regleras i en Europeisk standard som heter EN 1627. I den kallas klassningen för Resistance Class, som förkortas RC. Det finns sex stycken klasser, RC1-RC6.

I vårt sortiment har vi inbrottsskyddande trädörrar och ståldörrar. RC1 används idag sällan vid nyproduktion, men ibland vid byte av dörrar i områden med låg inbrottsrisk. 

För att svara på frågan i inläggets rubrik så är det enkla svaret nej. Vi kan inte glasa inbrottsskyddande lägenhetsentrédörrar med bibehållet certifikat för säkerhetsklassningen. RC3-dörrar kan vi rent tekniskt inte glasa på grund av att de innehåller två stycken stålplåtar. RC1- och RC2-dörrar däremot kan vi i praktiken göra glasöppningar i, men eftersom det inte ingår i vårt certifikat så kan vi då inte skylta dessa dörrar med RC-klassningen.

Det man kan göra är att välja att kompromissa med kravet på inbrottsskydd och glasa dörren ändå. Eftersom dörrar i RC1 och RC2 inte skiljer sig konstruktionsmässigt från vanliga massiva trädörrar är det alltså möjligt att göra en glasöppning i dessa dörrar. Det som läggs till dörrarna för att de ska bli RC-klassade är bakkantssäkringar, extra säkra lås, och vid RC2 en så kallad långskylt som förstärkning runt låset.

Eftersom dessa dörrar inte är tänkta att glasa är det dock inget vi rekommenderar. För även om man får en dörr som motsvarar RC1 eller RC2 i övrigt blir glasningen en så pass svag del av konstruktionen att dörren inte kan anses motstå inbrott speciellt bra. Vill man ändå ha en glasad entrédörr till en lägenhet vid till exempel renovering av gamla fastigheter är det i så fall en god idé att komplettera med en gallergrind innanför dörren.