Main Media

Är det stor skillnad på invändiga trädörrar i klass RC2 och RC3?

Inbrottsklassade dörrar klassas enligt den europeiska standarden EN 1627. RC står för Resistance Class och ju högre siffra desto bättre inbrottsskydd.

Det snabba svaret på frågan om det är stor skillnad på dörrar i klass RC2* och RC3** är ja. En RC2-dörr är i sin konstruktion identisk med en vanlig ljud- och brandklassad massivdörr, och de inbrottsskyddande egenskaperna kommer enbart från beslagningen. Dörren har bakkantssäkringar, måste förses med en godkänd låsenhet*** och är förstärkt med så kallad långskylt runt cylinder och trycke.

En RC3-klassad dörr däremot är förstärkt inne i konstruktionen med stålplåt som omsluter stomskivan, innanför ytskivorna. I övrigt har den samma typ av beslagning som en RC2-klassad dörr.

Prismässigt blir det relativt stor skillnad om man jämför en RC2-dörr och en RC3-dörr.

* En RC2-klassad dörr ska stå emot inbrottsförsök i minst 15 minuter varav 3 minuter aktiv bearbetning på dörren med en uppsättning verktyg som skruvmejsel, rörtång, kilar och sticksåg.

** En RC3-klassad dörr ska stå emot inbrottsförsök i minst 20 minuter varav 5 minuters aktiv bearbetning på dörren med en uppsättning verktyg som skruvmejsel, rörtång, kilar och sticksåg men därutöver även en kofot och flera kraftiga skruvmejslar.

*** En godkänd låsenhet ska uppfylla kraven i svensk standard SS 3522, lägst klass 3. Det innefattar hela låsenheten, alltså även till exempel cylinder och slutbleck. Detta innebär bland annat att en dörr med godkänd låsenhet endast ska kunna öppnas med nyckel från båda sidor. Enheten får ha vred om vredet kan spärras eller frikopplas så att låset inte kan öppnas med detta. Enkelt sagt betyder det alltså att endast ett vanligt vred på insidan av dörren inte är tillåtet när det finns krav på godkänd låsenhet.