Main Media

Tillgänglighet, att tänka på när det gäller dörrar

Det finns en del att tänka på gällande tillgänglighet när du föreskriver dörrar. Huvudsakligen handlar det om fria öppningsmått och trösklar. Det finns även vissa krav på placering av dörrar, men det tar vi inte upp här. Vill du fördjupa dig i ämnet finns det bra information i boken Bygg Ikapp av Elisabet Svensson.

Fritt öppningsmått

Öppningsmåttet mäts i 90 eller 180 grader. I 90 grader inkräktar det öppna dörrbladet på öppningsmåttet, medan det i 180 grader är måttet mellan anslagen som blir det fria öppningsmåttet eftersom dörrbladet då inte tar någon plats i öppningen.

Det finns lite olika krav på hur stort det fria öppningsmåttet ska vara beroende på vilken miljö dörren sitter i. Generellt ser det ut så här:

Öppningsmått i 90 och 180 grader går att läsa ut i mått-tabellen längst ner på varje produktsida i vår tekniska katalog Mått & Fakta.

Trösklar

När det gäller trösklar säger BBR att det helst inte ska finnas några trösklar alls, och om det av någon anledning måste finnas en tröskel ska den vara så låg som möjligt och fasad. BBR anger inte någon max-höjd, men de flesta verkar vara överens om att gränsen ligger på 15-20 mm.

Läs mer i de relaterade inläggen nedan.