Main Media

Ytbehandling – Invändiga lägenhetsentrédörrar

Entrédörrar till lägenheter i trapphus finns med tre olika typer av ytbehandling, målat, fanérat och med laminat.

Invändiga lägenhetsentrédörrar är i grunden vanliga massivdörrar med vissa förstärkningar beroende på vilken inbrottsklass (RC1-3) dörren har. Konstruktionen består av en ram av massivt trä och innanför ramen ligger den så kallade stomskivan som i vårt fall består av en blandning av lin och spån. På båda sidor om ramträ och stomskiva limmar man sedan ytskivor, och det är dessa som ytbehandlas innan man tillslut har en färdig dörr. Dörrens exakta konstruktion, tjockleken, förhållandet mellan lin och spån, hur ytskivan limmas etc. varierar beroende på vilken brand- och ljudklassning dörren har. RC3-klassade dörrar innehåller dessutom två stycken stålplåtar för extra förstärkning mot inbrott.

När det gäller tambur- och säkerhetsdörrar finns det tre huvudsakliga ytbehandlingar att välja mellan: målat, fanérat eller laminatbeklätt.

Målade dörrar

För målade dörrar har vi endast en standardkulör, NCS S 0502-Y. Övriga kulörer är att betrakta som specialkulörer, med samma tilläggskostnad oavsett kulör. I princip alla NCS S- och RAL-kulörer finns att välja mellan till målade massivdörrar. Stålkarm har en större tilläggskostnad för valfri kulör, och det kan finnas vissa begränsningar av vilka kulörer som är möjliga att få. 

Fanérade dörrar

Vi har ett antal standardfanér: ask, bok, svarvad björk, knivskuren björk, ek, furu, gabon, koto, körsbär, lönn och mahogny. Utöver dessa kan vi ofta erbjuda även andra fanér. Det är dock en god idé att kontakta oss innan man föreskriver det för att se om det är möjligt och även få en ungefärlig prisbild. Det är också möjligt att få laserat fanér i olika kulörer, och man kan välja liggande eller mönsterlagt fanér, och mattlack. 

Laminatdörrar

Laminat är den ytbehandling som är mest tålig mot slitage. Vi har ett antal standardlaminat som kan ses här. Utöver dessa går det bra att välja mellan de flesta laminat hos Formica, men det är bra att hålla sig till deras dörrsortiment för att undvika alltför långa leveranstider och höga pristillägg. Laminat går att få till samtliga dörrar i klasserna RC1 och RC2, men med klassningarna EI60/40dB endast med softkantlist. Säkerhetsdörrar (RC3) däremot kan bara fås med laminat och plastkantlist till klassningen EI30/35dB. Inga andra RC3-dörrar kan fås med laminat.

Till laminatdörrar måste man alltid välja en kantlist, det går inte att sätta laminat på kanten då det ger för ömtåliga hörn. Det finns två sorters kantlist att välja mellan. Plastkantlisten är den mest tåliga. Den finns i fem standardkulörer i gråskala, och fem träimitationer. Dessa kan ses längst ner på samma sida som våra standardlaminat. Det är också möjligt att få plastkantlist i valfri kulör mot ett pristillägg. Softkantlisten är vår träkantlist. Den består av ett kantfanér som specialbehandlas så att det bildar en hård och tålig kant. Som standard finns den i träslagen ek, bok, björk och furu, men kan också fås i andra träslag mot förfrågan.