Main Media

Fritt öppningsmått – vad är det, vad krävs och hur skiljer det sig mellan dörrtyper?

Kärt barn har många namn. Det jag kallar fritt öppningsmått kanske du kallar för fritt passagemått eller dagermått, eller kanske något helt annat.

Hos oss kallar vi det i alla fall öppningsmått, och med det menar vi det mått som blir mellan dörrbladet och karmens anslag när dörren är öppen i 90 grader, och måttet mellan anslagen när dörren är öppen i 180 grader.

Hur stort öppningsmått som krävs är så klart olika beroende på var dörren är placerad. Det finns dock lite generella krav som du kan utgå ifrån när det inte finns särskilda krav.

Öppningsmått bostadsinnerdörrar

Bostadsinnerdörrar är alltid 40 mm tjocka vilket innebär att samma modulstorlek alltid ger samma fria öppningsmått oavsett dörrmodell. En bostadsinnerdörr i storlek 9M har ett öppningsmått på 768 mm i 90 grader, och 806 mm i 180 grader. Det innebär alltså att 9M är fullt tillräckligt på bredden i vanliga bostäder.

Öppningsmått massivdörrar

Massivdörrar för offentlig miljö finns i flera tjocklekar, och därför varierar öppningsmåtten i 90 grader beroende av dörrtyp. De flesta av våra massivdörrar är ca 40 eller 60 mm tjocka. En 40 mm tjock dörr i 10M har ett öppningsmått i 90 grader på 860 mm, och en 60 mm tjock dörr 838 mm. Eftersom det generella kravet på fritt öppningsmått i offentliga miljöer är 800 mm innebär det att du oftast behöver minst 10M breda dörrar. Öppningsmåttet i 180 grader är samma som för bostadsinnerdörrar, alltså till exempel 906 mm i 10M.

Öppningsmått skjutdörrar

Med skjutdörrar är det lite viktigt att vara uppmärksam på öppningsmåttet i de fall dörren ska vara låsbar. Även här anger vi därför två olika öppningsmått, ett utan lås och ett med lås. Det skiljer 80 mm mellan de två, vilket innebär att du oftast behöver gå upp en storlek på bredden när dörren ska förses med lås.

Öppningsmåtten är olika för infällda och utanpåliggande skjutdörrar. En infälld skjutdörr i 10M har ett öppningsmått på 907 mm utan lås och 827 mm med lås. En utanpåliggande skjutdörr har öppningsmåttet 930 mm utan lås och 850 mm med lås.

För infällda skjutdörrar i bostäder finns numera infällda låsvred, med och utan färgindikator för toalettdörrar, som gör att dörren kan skjutas in hela vägen och du tappar då inget av det fria öppningsmåttet.

Öppningsmått ytterdörrar

Precis som med massivdörrarna finns våra ytterdörrar i flera olika tjocklekar. Generellt kan man säga att samtliga dörrtyper måste ha en bredd på minst 10M för att klara kravet på 800 mm fritt i 90 grader. En standarddörr i 10M har ett öppningsmått på 835 mm i 90 grader och 900 mm i 180 grader. Öppningsmåtten för de olika ytterdörrstyperna kan läsas ut i tabellerna längst ner på respektive sida i kapitlet om ytterdörrar i Mått & Fakta här.

Här kan du läsa om en speciell sorts gångjärn som kan vara räddaren i nöden om du har för litet öppningsmått på massivdörrar. Det klarar dock inte alla klassningar och dörrtyper, så det är tyvärr ingen universallösning.