Main Media

Branddörrar i trä

Branddörrar förekommer främst i offentliga miljöer, och det finns då fyra olika brandklassningar att få med trädörrar. I vissa fall kan det också krävs en brandklassad dörr i en bostad, till exempel mellan hus och  anslutande garage.

Massivdörrar

Den vanligaste typen av branddörr i trä är en massivdörr. (Hit räknas även tambur- och säkerhetsdörrar.) Massivdörrar används framförallt i offentliga miljöer där slitaget är större än i till exempel bostäder. De är slittåliga, har kraftiga gångjärn och låskistor, och alternativen när det gäller ytbehandling, beslagning, storlek och karmar, är många.

Massiva branddörrar finns i klasserna E30, E60 (E60 finns inte i Swedoors sortiment), EI30 och EI60. “E” står för integritet, och avser dörrens förmåga att hindra brand från att sprida sig från ena sidan av dörren till den andra. 30 och 60 anger i hur många minuter dörren klarar detta som minst. “I” står för isolering och avser dörrens förmåga att vid brand behålla temperaturen på den oexponerade sidan under en viss nivå. Skillnaden på en dörr i klass E30 och EI30 är således hur mycket värme dörren släpper igenom till den sida där det inte brinner.

Brandklassade massivdörrar går bra att få med glasöppning, både 30- och 60-minuters branddörrar. Samtliga går att få i upp till det vi kallar för helglasat utförande, alltså med glasöppning G01. Man ska dock vara medveten om att brandglas, särskilt vid EI60, är väldigt tunga. Väljer man glasöppning G01 till en EI60-dörr är det viktigt att vara mycket noga vid monteringen och ha dubbla rader infästning för att säkerställa att karmen klarar att hålla uppe det tunga dörrbladet.

Vill man kombinera brandklassning med ljudklassning är det lite andra förutsättningar som gäller för glasning. 60-minutersdörrar kan inte glasas när man kombinerar dem med ljudklassning. Det går däremot med 30-minutersdörrar. Dock är inte alla glasöppningar möjliga att få, och det är lite olika regler som gäller beroende på vilken ljudklass det handlar om. Information om glasöppningar i massivdörrar finns här. Är man osäker på vilken glasöppning man kan välja, eller har andra frågor om branddörrar går det alltid bra att kontakta vår arkitektsupport. 

Brandgastäthet

Brandklassade dörrar kan även ha krav på brandgastäthet. Detta finns i två klasser. Sa (som brukar benämnas som kallrök) är den lägre klassen, och Sm/S200 (varmrök) är den högre klassen. Båda dessa går att få till brandklassade invändiga trädörrar.

Ytterdörrar

Även ytterdörrar går att få brandklassade. Här är det endast klass EI30 som erbjuds. Samtliga täta ytterdörrar (utan glasöppning) och ett stort antal av de glasade modellerna finns med brandklass EI30 som tillval. Vilka modeller som går att få brandklassade kan man se i tabellen längst ner till höger på respektive modelluppslag i Mått & Fakta.

Bostadsinnerdörrar

Vi har även några modeller bostadsinnerdörrar klassade i EI30. Det är två modeller i serien Craft (spegeldörrar) som finns i EI30 (även i kombination med ljudklass R’w 30 eller 35dB), och så finns det en slät bostadsinnerdörr i EI30. Craftdörrarna håller klass E enligt SS 81 73 03, samma som våra massivdörrar, och tål att användas i offentlig miljö. De har till exempel de kraftigare gångjärnen. Den släta EI30-dörren däremot håller klass C, som bostadsinnerdörrarna, och passar därför endast i bostäder, eller miljöer med litet slitage.