Main Media

Finns det ljud- och brandklassade spegeldörrar?

Vid byte av dörrar i äldre byggnader kan det finnas behov av ljud- och/eller brandklassade spegeldörrar. I dessa fall finns det några olika alternativ.

Klassade massivdörrar kan aldrig se ut som riktiga spegeldörrar eftersom hela dörrbladet alltid är ca 40 eller 60 mm tjockt i sitt grundutförande. Men det man kan göra för att de ska likna spegeldörrar är en så kallad dekor- eller spegelpålimning. Det finns tre olika varianter med lite olika profiler. 

Den största begränsningen med pålimningar är att de vid tunga dörrar i regel bara görs på en sida, öppningssidan. För att få en känsla av spegeldörr även på anslagssidan kan man göra en spår- eller spegelfräsning där. Många väljer spår- eller spegelfräsning på båda sidor då det är ett mindre kostsamt alternativ, och dörren då kan se likadan ut på båda sidor. Spår- och spegelfräsning ger dock ett resultat som är betydligt mindre likt en gammaldags spegeldörr än vad en pålimning gör.

Dörrar med med fräsning och/eller pålimning går att få i både målat och fanérat utförande. Läs mer här.

Vi har också två modeller i vår spegeldörrs-serie Craft (som normalt används i bostäder) som går att få klassade i EI30, R’w 30dB och R’w 35dB. Dem kan man läsa om här och på efterföljande uppslag.