Main Media

Lätt eller massiv innerdörr

Det finns flera olika parametrar som avgör vilken innerdörr man föreskriver till ett bostadsprojekt. Ofta är det första valet man måste göra ifall det ska vara en lätt eller massiv innerdörr.

Innerdörrar, eller bostadsinnerdörrar som jag brukar kalla dem för att undvika missförstånd, finns i ett antal olika modeller. Generellt kan man dela upp dessa modeller i lätta eller massiva innerdörrar.

Den allra vanligaste innerdörren är den vi kallar för Easy. Det är en lätt, slät innerdörr. Med lätt innerdörr menar man en dörr med lätt fyllning. De flesta dörrar är uppbyggda på samma sätt, men av olika material beroende på dörrtyp. Först har man ett ramträ som bildar dörrbladets yttre kanter. Inuti ramträet finns sedan någon form av fyllning. I en lätt innerdörr består den av ett slags veckat pappmaterial, och det är detta som gör det till en lätt dörr. Utanpå ramträ och fyllning, eller stomskiva som det heter i massiva dörrar, lägger man sedan en ytskiva som täcker hela dörrens yta, och sedan ytbehandlar man.

Som alternativ till Easy finns det en massiv slät bostadsinnerdörr som heter Stable. Den har en lite finare ytfinish, men den stora skillnaden är fyllningen. Istället för en lätt fyllning har den en massiv stomskiva av ett fibermaterial. Detta gör att dörren får en bättre ljudreduktion, och känns mer exklusiv. 

Läs mer om ljudreduktion i bostäder här.