Main Media

Ökad ljudreduktion med bostadsinnerdörrar

I en bostad med två eller fler rum vill man idag ofta ha ett så kallat tyst sovrum, alltså ett sovrum med ökad ljudreduktion.

Det vanligaste för ett tyst sovrum är att väggen inklusive överluftsdon ska hålla 40dB, och dörren 25dB. För att en dörr ska ha ljudreducernade egenskaper krävs alltid att det är helt tätt runtom dörren. En bra grundregel är att där luft kommer igenom kommer även ljud igenom. Därför behöver man lösa ventilationen med hjälp av till exempel ett överluftsdon om man ska ha en ljudreducerande dörr.

I vårt sortiment ADVANCE-LINE finns fem modellserier med massiva bostadsinnerdörrar. Dessa passar bra att använda när man vill uppnå ökad ljudreduktion i en bostad. Allra bäst resultat får man med den dörr som heter Stable. Det är en slät, massiv bostadsinnerdörr som finns i målat och fanérat utförande. I konstruktionen liknar den en oklassad massivdörr för offentlig miljö, men beslagningen är anpassad för bostadsmiljö med mindre så kallade snap-in-gångjärn och en liten låskista.

Om man kombinerar en massiv bostadsinnerdörr, till exempel Stable, med en karm med tätningslist i (+karm) och en tät tröskellösning uppnår man en ljudreduktion på ca Rw 27-29dB. Med tät tröskellösning menas antingen en 22 mm hög anslagströskel eller en 9 mm tröskelplatta i kombination med släplist.

Dessa dörrar är inte typgodkända, men vi har gjort interna mätningar i vårt ljudlabb där vi har uppmätt dessa resultat på dörrar utan glasöppning. Vill man använda sig av den här lösningen och det önskas så kan vi lämna intyg på att dörrarna är internt testade, och vilka ljudvärden de då har uppnått.

Vår nya exklusiva dörrserie för bostäder, SUPERIOR collection, innehåller även den massiva innerdörrar och karmar med tätningslist. Dessa har vi inga ljudmätningar på, men de bör uppnå ungefär samma dB-tal som våra övriga massiva bostadsinnerdörrar. 

Läs mer om SUPERIOR collection här.