Main Media

Massivdörrar med glasöppning

Massiva trädörrar för offentlig miljö är ofta glasade. Det finns dock en hel del att tänka på när man föreskriver sådana dörrar.

En oklassad massivdörr kan ha i princip vilken typ av glasöppning som helst. Självklart finns det några begräsningar, men de är få. Över och under glasöppningen måste det vara 200 mm tät dörr, och 115 mm på varje sida. Det finns ett antal standardglasöppningar som kan ses här. Utöver dessa går det också bra att rita egna glasöppningar så långe man håller sig till de mått jag nämnde. Till oklassade dörrar (och dörrar med lägre ljudklassningar) använder vi ett 6 mm tjockt härdat glas. Det är det enklaste glaset vi använder i våra dörrar, så när det gäller personsäkerhet kan man alltid veta att glasade dörrar från oss klarar grundläggande krav.

Klassade dörrar med glasöppning

När det kommer till klassade dörrar är det lite klurigare. Olika klassningar och kombinationer av klassningar klarar olika stora glasöppningar. Generellt kan man säga att det blir som allra svårast när man vill kombinera både ljud- och brandklass med en glasöppning.

Dörrar som endast är brandklassade (E30/EI30 och EI60) har samma förutsättningar som oklassade dörrar. Den enda skillnaden är vid bredare dörrar, över 10M. Där kan det bli så att glaset inte blir bredare fastän man gör dörren bredare. Det beror på vilken brandklass det ska vara.

Dörrar med endast ljudklass brukar också gå ganska bra att glasa. Åtminstone upp till 35dB. Våra 40dB-dörrar är inte typgodkända med glasöppning. Vill man ändå ha glasöppning i en sådan dörr gör vi det med endast konstruktionsskylt för ljudklassen.

Vilka glasöppningar man kan få till dörrar som är både ljud- och brandklassade är svårt att säga något generellt om. Dörrar med brandklass EI60 i kombination med ljud glasar vi inte alls. För EI30 i kombination med ljudklass är det olika beroende på vilken ljudklass det ska vara. På sidan med våra standardglasöppningar i Mått & Fakta (som länkas till ovan) kan man se vad som gäller vid klassade dörrar.

Tunga glas

En sak som är bra att vara medveten om är att glasade branddörrar tenderar att bli ganska tunga. Vid EI30 är det inget större problem, men EI60-dörrar med stora glasöppningar blir väldigt tunga. Därför är det viktigt att man är noga med infästningen av sådana dörrar. Föreskriv alltid dubbla rader infästning för glasade EI60-dörrar.