Main Media

Standardlås till ytterdörrar

När det gäller lås till ytterdörrar väljer man oftast det som är tillverkarens standardlås. Detta eftersom standardlåset i regel är noga utvalt för att passa både dörren och de krav som ställs på lås i entrédörr till bostad.

Till ytterdörrar har vi ett standardlås som heter 2500. Det är ett lås i klass 5 (av 7) enligt SSF 3522. (Klass 3 och uppåt är vad försäkringsbolagen kräver på entrédörrar till bostäder.)

“Hemma-bekväm/Borta-säker”

Lås 2500 går att få med så kallad ”hemma-bekväm/borta-säker”-funktion. Det innebär att man kan montera både en cylinder och ett vred på insidan av dörren. Genom att föra en liten tapp på dörrbladskanten upp eller ner bestämmer man sedan om man vill att dörren ska kunna låsas och låsas upp med vredet eller inte. Denna funktion rekommenderas framförallt till bostäder på bottenplan där det finns möjlighet att bryta sig in i bostaden via exempelvis ett fönster. Går ytterdörrens lås endast att låsa upp med hjälp av nyckel även inifrån kan inbrottstjuven inte enkelt bära ut stöldgodset genom dörren.

Tillbehör

Trycke, cylinder och vred till 2500 finns det ett antal från olika beslagstillverkare. Låset har en speciell funktion som innebär att man vrider trycket uppåt för att låsa ut hakregeln. Detta kräver ett trycke med dubbelverkande returfjäder.

Andra lås

Vill man föreskriva andra lås än 2500 till ytterdörrar går det ofta bra, men vid önskemål om lite mer speciella lås såsom ellås, elslutbleck etc. kan det vara en bra idé att kontakta oss.