Main Media

Brandgastäthet

1 januari 2013 infördes nya regler gällande rökgastäthet i BBR19. Vi kan erbjuda massiva träddörrar med både Sa och Sm.

Lagen innebär skärpta krav på brandgastäthet hos bland annat entrédörrar till lägenheter och utrymningsdörrar i offentliga byggnader. Kraven på brandgastäthetsklassade dörrar för olika delar av varje byggnad anges i följande stycken i BBR19:

  • Luftsluss – 5:241
  • Brandsluss – 5:241
  • Trapphus Tr1 – 5:245
  • Trapphus Tr2 – 5:246
  • Utrymningsväg/trapphus – 5:534

I BBR utgår reglerna från klasserna Sa och S200(Sm) enligt SS EN 13501-2. Vilken klass som ska väljas avgörs av var dörren är placerad. Sa och S200 är mått på hur tät dörren är vid olika temperatur- och tryckförhållanden. S står för dörrens förmåga att reducera brandgas- och rökläckage från en sida av dörren till den andra. Beteckningarna a och 200 syftar på kall respektive varm gas. Dörrar med klass Sa har genomgått tester vid röktemperaturen 20°C och tryckskillnad på 25 Pa, och dörrar med klass S200 har testats vid 200°C och tryckskillnaden 50 Pa. Dörrar som uppfyller klass S200 klarar också kraven för klass Sa.

Samtliga dörrar i vårt massivdörrssortiment, inklusive alla tambur- och säkerhetsdörrar är testade för brandgastäthet, och vi kan erbjuda dörrar i båda klassserna. Det är dock viktigt att man kommer ihåg att föreskriva det, då det ibland kan vara svårt att lösa i efterhand.