Main Media

Brandklassade glaspartier

Brandklassade glaspartier i trä är en produkt som ger möjlighet till ljusinsläpp även i brandcellsgränser. Det är partier med relativt kraftiga profiler, något som är nödvändigt för att klara de höga kraven.

Konstruktion

Alla våra brandklassade träglaspartier har samma typ av konstruktion. De består av en slät karmprofil vari man monterar glaset med hjälp av skruvade glaslister på varje sida. Just de skruvade, lite kraftigare glaslisterna är det som skiljer brandklassade partier från de som är ljud- eller oklassade.

Glas

Vi har tre olika brandglas som vi använder till brandklassade glaspartier. De har det gemensamt att de består av två stycken härdade säkerhetsglas med en mellanliggande UV-beständig vattenbaserad gel som i en brandsituation skummar upp. Till E30 och E60 använder vi glaset Contraflam Door Lite där gelen vid brand bildar ett opakt och delvis isolerande skikt i 30 eller 60 minuter. Till EI30 och EI60 som också kräver värmeisolering använder vi ett 16 mm respektive 24 mm Contraflam-glas. Där bildar gelen vid brand en ogenomskinlig, värmeisolerande sköld i 30 eller 60 minuter.

Mått

Brandklassade partier är relativt begränsade när det gäller maxmått. De går inte att få bredare än 10M. Vid E30 och EI30 kan vi dock montera ihop två stycken 10M breda partier till ett stort. Fördelen med det är att det blir en karmdel mindre mellan glasen.

Viktigt att veta om brandklassade glaspartier är att de enligt våra typgodkännanden måste delas av med en bärande väggkonstruktion av något slag vid höjder över 2380 mm. Vanligtvis nöjer man sig med en regel mellan partierna, men det är viktigt att det görs för att brandskyddet ska kunna garanteras.

Ljudvärden

Brandglas är så pass tjocka att de ger relativt god ljudisolering. 11 mm Contraflam Door Lite har en ljudreduktion på Rw 37dB, 16 mm Contraflam Rw38dB och 24 mm Contraflam har ett ljudvärde på hela Rw 41dB. (Rw betyder att det är ett labbvärde. Alltså glasets exakta ljudvärde uppmätt i labbtest.)

Ytbehandling

Glaspartier går att få målade eller fanérade, men inte med laminat. Vi har, precis som till alla våra produkter, standardkulören NCS S 0502-Y, men det är möjligt att välja i princip vilken NCS S- eller RAL-kulör som helst. Våra standardfanér till glaspartier är samma som till vårt massivdörrssortiment: ask, bok, svarvad björk, knivskuren björk, ek, furu, gabon, koto, körsbär, lönn och mahogny. Utöver dessa kan vi ofta erbjuda även andra fanér. Det är dock en god idé att kontakta oss innan man föreskriver det för att se om det är möjligt och även få en ungefärlig prisbild. Det är också möjligt att få laserat fanér i olika kulörer och mattlack. 

Mer information om brandklassade partier såsom till exempel max-mått finns i vår tekniska katalog Mått & Fakta.