Main Media

Dörrar i vårdmiljö

För dörrar placerade i vårdmiljö ställs ofta en mängd olika krav. Allt ifrån brand och ljudkrav, tillgänglighetskrav och hygienkrav till krav på beslagning och att det inte ska gå att skada sig på dörren.

Gemensamt för de flesta dörrar i vårdmiljö är att de bör ha vad vi brukar kallar för tung beslagning. Alltså kraftiga tappbärande gångjärn, och kraftig låskista och behör som cylinder och trycke. Detta eftersom slitaget är betydligt större än i bostadsmiljö. Våra bostadsinnerdörrar, till exempel Easy, Stable och Unique, är alltså vanligtvis inte lämpliga att föreskriva i vårdmiljöer eftersom de har en lättare beslagning. Dörrar till alla offentliga miljöer, inklusive vårdmiljöer, ska generellt hålla klass E enligt SS 81 73 03.

Tillgänglighet

I vårdmiljöer är kraven på tillgänglighet ofta extra höga. Det påverkar både storlek på dörrarna, vilka trösklar som kan användas, och kraven på dörrautomatik och beslagning. När det gäller det fria öppningsmåttet på dörrar så finns det inget generellt mått som gäller alla dörrtyper, utan det kan variera beroende på tjocklek på dörrbladet och dörrens konstruktion. I Mått & Fakta finns det på varje produktsida en tabell som visar öppningsmåttet när dörren är uppställd i både 90 och 180 grader. Skillnaderna i öppningsmått gäller dock endast vid 90 grader. I 180 grader har alla dörrtyper samma öppningsmått. Viktigt att komma ihåg är att skjutdörrar med lås och/eller draghandtag generellt får minst 8 cm mindre öppningsmått eftersom dörrbladet inte går att skjuta in hela vägen in i väggen. 

Trösklar är en annan viktig fråga när man pratar om tillgänglighet. Enligt BBR ska man undvika trösklar så långt det är möjligt i alla offentliga miljöer. Detta går dock ofta inte på grund av framförallt ljudklassningar. Ljudklassade dörrar och dörrar med krav på brandgastäthet i klass S200/Sm måste alltid vara helt täta runtom. När det gäller tröskeln så innebär det att det oftast finns ett antal olika alternativ, men att tröskellöst utförande är inte möjligt. För att helt undvika nivåskillnader på golvet finns mekaniska trösklar, vilka går att få till samtliga brand- och ljudklassningar. Annars är gummitröskel (eller tröskelplatta) och släplist troligtvis den vanligast förekommande tröskellösningen i miljöer med krav på tillgänglighet. Värt att notera är att gummitröskel inte går att kombinera med dörrar i brandklass EI60 och ljudklass Rw 47dB. Dörrar med endast brandklassning och eventuellt tillägg av brandgastäthet klass Sa kan utföras helt utan tröskel enligt våra typgodkännanden.

Ytbehandling

Den mest slagtåliga och hygieniska ytbehandlingen på en massivdörr är laminat med plastkantlist. De laminat vi använder är lätta att rengöra och gynnar inte mikrobiell tillväxt. De är tåliga mot stötar, slitage, värme och missfärgning. Därför rekommenderar vi att man föreskriver laminat som ytbehandling på dörrar i vårdmiljö där mycket slitage kan förväntas. In till badrum och andra våtrum är laminat också att föredra. (I särskilt fuktiga miljöer bör man överväga att använda en våtrumsdörr, även den klädd med laminat och plastkantlist.) I till exempel mottagningsrum och kontor, eller där ett mer normalt slitage kan förväntas går det bra med målat eller fanérat utförande.

Karmar

Ofta väljer man att föreskriva stålkarm till de vårdmiljöer där det körs mycket sängar och rullstolar och där man har högre krav på hygien, alltså framförallt sjukhus. Stålkarm finns i en mängd olika utföranden med eller utan foder. Vi har en rad olika stålkarmsmodeller, en del av dem inte svetsade som standard, men det går då att få som tillval. Stålkarmar levereras som standard pulverlackerade, men går också att få elgalvaniserade för byggplatsmålning. Man kan också välja att få delar av, eller hela stålkarmen i rostfritt utförande. I vårdmiljöer som ska efterlikna vanliga bostadslägenheter, t.ex. äldre- och LSS-boenden brukar träkarm vara att föredra för att undvika alltför mycket känsla av institution. Vill man göra träkarmar extra tåliga för påkörning kan man välja att klä in nedre delen av karmen i rostfri plåt.

Specialdörrar

Vi har några olika dörrtyper som är speciellt anpassade för vårdmiljö. En blyförstärkt trädörr med blyförstärkt stålkarm till röntgenrum. Läs om den i Mått & Fakta här. Rotationsdörren som ger extra god tillgänglighet och sparar upp till 1 kvm golvyta används främst som badrumsdörr i olika typer av vårdboenden. Den går att läsa om här. Vi har också en dörr som främst är anpassad för psykiatriska boenden och avdelningar, och som kallas för anti-barrikaddörren. Läs om den här.