Main Media

Finns det artikelnummer eller modellnamn på massivdörrar?

Det mesta i vårt massivdörrssortiment är beställningsvaror och är alltså inget som finns standardiserat på lager. Därför har massivdörrar för projekt inga artikelnummer eller modellnamn. 

En massivdörr kan vara enkel med endast standardval; alltså oklassad, målad i NCS S 0502-Y, med 93 mm karm, lås 565 och fasad hårdträtröskel. Väldigt ofta är det dock inte fallet, och antalet möjliga kombinationer är i det närmaste oändliga. Därför definieras massivdörrar av de val man gör, specifikationerna i dörruppställningen.

Klassning, ytbehandling, karmdjup, beslagning, glasning osv. måste alltså anges för varje enskild dörrtyp, och det är först då rätt dörr kan tillverkas och levereras från vår fabrik. 

Det finns ett blogginlägg med 12 punkter att följa för en komplett dörruppställning som är en bra hjälp vid föreskrivande av dörrar. Det hittas enklast bland de relaterade inläggen nedan.