Main Media

12 punkter att följa för en komplett dörruppställning

Brand Design Eco Isolering Ljud Ljus Säkerhet Smart

Vid upprättande av en dörruppställning finns det mycket att tänka på. Men glöm inte att också förenkla. Mer information är inte alltid bättre.

Det finns en gammal svensk standard (SS 81 73 40) som många använder vid upprättandet av dörrförteckningar. Ett alltför nitiskt användande av den ger ofta onödigt merjobb. Här kommer därför en lista på vad vi vill att du har med i en dörruppställning. På slutet tar jag också upp några saker som du inte behöver ha med, och förklarar varför.

1. Dörrtyp

Massivdörr och säkerhetsdörr benämns endast så. Vissa typer av massivdörrar kan du också benämna med namn, t.ex. pendeldörr, klämfri dörr, klimatdörr etc.

Bostadsinnerdörrar och ytterdörrar har modellnamn, använd gärna dem. (Om skillnaden på massivdörrar och bostadsinnerdörrar kan du läsa på bloggen.)

Skjutdörrar är en bra idé att kalla infälld eller utanpåliggande skjutdörr i kombination med vilket dörrblad det ska vara (massivdörr eller modellnamn för bostadsinnerdörr).

Ytterdörrar och förrådsdörrar har modellnamn vilka bör anges, alternativt kan du ha med en måttsatt figur som visar dörrens utformning.

Ståldörrar bör du döpa till invändig eller utvändig ståldörr. Det finns specifika benämningar för de olika klassningarna, men det viktigaste är att ha med om dörren är invändig eller utvändig, och sedan kan du definiera klassningarna på samma sätt som för massivdörrar.

2. Eventuellt littera

Litterat utgår ofta ifrån rums- eller lägenhetsbeteckningar. Där det passar kan du lägga till ett H eller V för extra tydlighet gällande hängningen.

3. Antal

Hur många dörrar?

4. Hängning

Hängningen anges som höger eller vänster. Om du betraktar en dörr rakt framifrån på gångjärnssidan är hängningen lika med den sida som gångjärnen sitter på. För en pardörr anges hängningen för det aktiva dörrbladet.

5. Storlek

Ange gärna modulmått, t.ex. 10×21. Vid specialmått bör karmyttermått anges, och vid pardörr bör du också ange vilken delning det ska vara. Exempelvis ”lika delning” eller ”10+3”.

6. Klassningar

De klassningar som är aktuella är brandklass, rökgastätning, ljudklass och inbrottsklass.

7. Dörrbladsyta

Ytbehandling av dörrar måste alltid anges. Vilka ytbehandlingar som är möjliga skiljer sig mellan dörrtyper. Läs mer om det på bloggen.

8. Glasöppning

Gäller endast massivdörrar och ståldörrar då glasöppningen ingår i modellnamnet på bostadsinnerdörrar och ytterdörrar.

9. Eventuell skyddsbeklädnad

Dörrar i särskilt utsatta miljöer kan vara betjänta av en sparkplåt. Ange om det ska vara på en sida eller båda och hur hög den ska vara. Detta gäller framförallt invändiga massivdörrar. Till ytterdörrar är det möjligt med en låg sparkplåt på en eller båda sidor av dörrbladet.

10. Karm

10.1 Karmdjup.

Här kan du välja att ange antingen väggtjocklek i kombination med en föreskrift att samtliga karmdjup ska följa väggtjockleken. Alternativt får du ange karmdjup för varje enskild dörr eller littera, eller ett generellt karmdjup som ska gälla samtliga dörrar. Vårt standardkarmdjup är 93 mm.

10.2 Karmtyp.

Ange träkarm, stålkarm, aluminiumkarm eller minikarm. Till utanpåliggande skjutdörrar föreskrivs kornisch och eventuell öppningskarm, och skjutdörrskarm med eller utan regelparti för infällda skjutdörrar.

10.3 Ytbehandling.

Möjliga ytbehandlingar är beroende av karmtyp.

10.4 Eventuellt påkörningsskydd/stålbeklädnad.

11. Tröskel

Det här är en viktig punkt, särskilt för massivdörrar. Läs mer om trösklar här på bloggen.

12. Beslagning

Det är lite olika hur man väljer att ange beslagning, men oavsett hur du gör är det viktigt att det finns med. Gör det som passar bäst i varje enskilt projekt. Är det ganska enkel beslagning kan du med fördel inkludera det i dörruppställningen. Vid lite mer avancerade beslagskombinationer kan det vara en bra idé att ha en separat beslagstabell.

Prickar du av alla dessa punkter i en dörruppställning kan du vara säker på att du har fått med den viktigaste informationen. Sen kan det så klart ibland finnas anledning att ha med fler punkter, till exempel vid spegelpålimning eller ventilerat överstycke. Men för det allra mesta är dessa punkter allt som behövs.

 

Sedan finns det vissa punkter som ofta är med i dörruppställningar som egentligen inte spelar så stor roll. Det gör inget om de finns med, men de är inte heller nödvändiga.

Klassindelning

Invändiga trädörrar delas in i olika klasser enligt standarden SS 81 73 03. Bostadsinnerdörrar har klass C och massivdörrar klass E. Detta är inget fel att ha med i din dörruppställning, men det är en uppgift som är egentligen är självklar i och med att du anger dörrtyp (se punkt 1 ovan). Dessutom är det inget du kan påverka. En bostadsinnerdörr kommer ha klass C även om du i din dörruppställning anger att den ska ha klass E.

Virkesklass

Virkesklassen syftar till karmen. Vi använder oss inte längre av dessa virkesklasser för karm, så oavsett vad du skriver för virkesklass kommer vi leverera det som är vår standard. Vi anpassar virket i karmen efter vilken ytbehandling karmen ska ha, så du kan alltid lita på att det blir det som passar bäst.

Standardtexter

Många dörruppställningar vi får in har ett helt gäng standardtexter som refererar till olika (ofta utgångna) standarder och även andra generella föreskrifter som inte har någon direkt relevans för den aktuella dörruppställningen. Titta gärna igenom de texter som ligger kvar i någon gammal mall. Behövs de verkligen? Ju mer du kan förenkla en dörruppställning, desto bättre för alla inblandade genom hela kedjan.