Main Media

12 punkter att följa för en komplett dörruppställning

Vid upprättande av en dörruppställning finns det mycket att tänka på. Men glöm inte att också förenkla. Mer information är inte alltid bättre.

Det finns en gammal svensk standard (SS 81 73 40) som många använder, men ett alltför nitiskt användande av den ger ofta onödigt merjobb. Här kommer därför en lista på vad vi vill att man har med i en dörruppställning. På slutet tar jag också upp några saker som man inte behöver ha med, och förklarar varför.

1. Dörrtyp

Massivdörr, tamburdörr, säkerhetsdörr benämns endast så. Vissa typer av massivdörrar kan man också benämna med namn, t.ex. pendeldörr, klämfri dörr, klimatdörr etc.

Bostadsinnerdörrar och ytterdörrar har modellnamn, använd gärna dem. (Om skillnaden på massivdörrar och bostadsinnerdörrar kan man läsa här.)

Skjutdörrar är en bra idé att kalla infälld eller utanpåliggande skjutdörr i kombination med vilket dörrblad det ska vara (massivdörr eller modellnamn för bostadsinnerdörr).

Ytterdörrar och förrådsdörrar har modellnamn som bör anges, alternativt kan man ha med en måttsatt figur som visar dörrens utformning.

Ståldörrar bör man döpa till invändig eller utvändig ståldörr. Det finns specifika benämningar för de olika klassningarna, men det viktigaste är att ha med om dörren är invändig eller utvändig, och sedan kan man definiera klassningarna på samma sätt som för massivdörrar.

2. Eventuellt littera

3. Antal

4. Hängning

5. Storlek

Ange gärna modulmått, t.ex. 10x21. Vid specialmått bör karmyttermått anges, och vid pardörr bör man ange vilken delning det ska vara. Exempelvis ”lika delning” eller 10+3.

6. Klassningar

De klassningar som är aktuella är brandklass, ljudklass och inbrottsklass.

7. Dörrbladsyta

Ytbehandling av dörrar måste alltid anges. Läs mer om det här. Glöm inte att ange dörrbladskant vid laminatdörr.

8. Glasöppning

Gäller endast massivdörrar och ståldörrar då glasöppningen ingår i modellnamnet på bostadsinnerdörrar och ytterdörrar. Läs om glasöppningar för massivdörrar här.

9. Eventuell skyddsbeklädnad (gäller endast massivdörrar)

10. Karm

10.1 Karmdjup. Här kan man välja att ange antingen väggtjocklek i kombination med en föreskrift att samtliga karmdjup ska följa väggtjockleken. Alternativt får man ange karmdjup för varje enskild dörr eller ett generellt karmdjup som ska gälla samtliga dörrar. Vårt standardkarmdjup är 93 mm.

10.2 Karmtyp. Ange träkarm, stålkarm, aluminiumkarm eller minikarm. Läs mer om karmar här. Till skjutdörrar måste man föreskriva kornisch och eventuell öppningskarm till utanpåliggande, och skjutdörrskarm med eller utan regelparti för infällda. Läs mer om det här.

10.3 Ytbehandling. Möjliga ytbehandlingar är beroende av karmtyp.

10.4 Eventuellt påkörningsskydd/stålbeklädnad.

11. Tröskel

Det här är en viktig punkt, särskilt för massivdörrar. Läs mer om trösklar här, här och här.

12. Beslagning

Det är lite olika hur man väljer att ange beslagning, men oavsett hur man gör är det viktigt att det finns med. Gör det som passar bäst i varje enskilt projekt. Är det ganska enkel beslagning kan man med fördel inkludera det i dörruppställningen. Vid lite mer avancerade beslagskombinationer kan det vara en bra idé att ha en separat beslagstabell.

---

Prickar man av alla dessa punkter i en dörruppställning kan man vara säker på att man har fått med den viktigaste informationen. Sen kan det så klart ibland finnas anledning att ha med fler punkter, till exempel vid spegelpålimning eller ventilerat överstycke. Men för det allra mesta är dessa punkter allt som behövs.

Sen finns det vissa punkter som ofta är med i dörruppställningar som egentligen inte spelar så stor roll. Det gör inget om de finns med, men de är inte heller nödvändiga.

Klassindelning

Invändiga trädörrar delas in i olika klasser enligt standarden SS 81 73 03. Bostadsinnerdörrar har klass C och massivdörrar klass E. Detta är inget fel att ha med i sin dörruppställning, men det är en uppgift som är egentligen är självklar i och med att man anger dörrtyp (se punkt 1 ovan). Dessutom är det inget man kan påverka. En bostadsinnerdörr kommer ha klass C även om man i sin dörruppställning anger att den ska ha klass E.

Virkesklass

Virkesklassen syftar till karmen. Vi använder oss inte längre av dessa virkesklasser för karm, så oavsett vad man skriver för virkesklass kommer man få det som är vår standard. Vi anpassar virket i karmen efter vilken ytbehandling karmen ska ha, så man kan alltid lita på att det blir det som passar bäst.

Standardtexter

Många dörruppställningar vi får in har ett helt gäng standardtexter som refererar till olika (ofta utgångna) standarder och även andra generella föreskrifter som inte har någon direkt relevans för den aktuella dörruppställningen. Titta gärna igenom de texter som ligger kvar i någon gammal mall. Behövs de verkligen? Ju mer man kan förenkla en dörruppställning, desto bättre för alla inblandade genom hela kedjan.