Main Media

Kontrastmarkering ur ett dörrperspektiv

Design

Att göra kontrastmarkeringar som fungerar bra både för personer med synnedsättning och personer med kognitiva funktionsnedsättningar är inte alltid en lätt uppgift. Men jag tror att alla är överens om att det är en viktig uppgift i gestaltandet av våra offentliga miljöer, och därför värt att lägga både tid och energi på.

Kontrastmarkering görs i syfte att underlätta orientering i framförallt publika lokaler. Det finns två olika varianter av kontrastmarkering. Dels den som görs för att personer med nedsatt syn lättare ska kunna orientera sig på ett bra och säkert sätt, och dels för att personer med kognitiva funktionsnedsättningar enklare ska kunna läsa av miljön och hitta rätt.

Kontrastmarkering för att underlätta för personer med nedsatt syn

Det svåraste av dessa två är den som görs för att underlätta för personer med nedsatt syn. Där jobbar du med så kallad ljushetskontrast. Ljushetskontrast mäts med hjälp av NCS – Natural Color System – från 0 till 1 i gråskala. Enligt boverkets föreskrifter bör ljushetskontrasten vara 0,40. Så om ljusheten är 0,20 på exempelvis en dörr och 0,60 på intilliggande vägg är det en bra ljushetskontrast. Mäter ljusheten hos ett material eller en kulör gör du enklast genom att använda en ljushetsmätare.

Dörrar är ett av de områden där god ljushetskontrast är viktig. Det gäller framförallt i offentliga miljöer, och i synnerhet vissa typer av dörrar. De dörrar som brukar nämnas i sammanhanget är entrédörrar, toalettdörrar och dörrar i och till utrymningsvägar.

För att en dörr ska vara tydligt markerad kan du antingen låta karm och foder kontrastera mot både vägg och dörrblad, eller så kan dörrbladet ha en kontrasterande kulör i förhållande till vägg och karm/foder. Det går även bra att låta både dörr, karm och foder ha samma kulör med minst 0,40 i ljushetskontrast mot intilliggande vägg.

Kontrastmarkering på dörrar med stora glasöppningar och glaspartier som saknar mittposter

Det andra du bör tänka på är dörrar med stora glasöppningar och glaspartier som saknar mittposter. Dessa måste förses med kontrastmarkeringar i både sitt- och ståhöjd (0,9 m och 1,5 m ovan mark). Vanligtvis ser vi ganska diskreta markeringar, vilket fungerar bra om bakomliggande miljö har mörkare färger. Men tänk gärna på att en ljus kontrastmarkering på glas kan vara svår att uppfatta för en person med synnedsättning om inte bakomliggande miljö kontrasterar tillräckligt.

En sak som ofta är svår för synsvaga att se är var dörrhandtaget är placerat. Det kan du lösa på två olika sätt. Antingen med en tydlig markering på dörren, vilket kan vara både dyrt och krångligt att få till. Eller med en skylt i lämplig ljushetskontrast som placeras på väggen på den sida av dörren där handtaget sitter.

Kontrastmarkering med kulörer

För att tillgodose behoven hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan det också vara bra att färgsätta utifrån en lättförståelig logik. Till exempel kan du välja att markera toaletter med en kulör och klassrum med en annan.