Main Media

Brandklassning och trösklar

Näst efter lås/beslagning verkar trösklar vara det de flesta tycker är svårt att hålla koll på. I alla fall när det gäller klassade dörrar. Med ökande krav på tillgänglighet har valet av tröskel blivit allt viktigare. Och kanske också lite svårare. 

Den fasade hårdträtröskel som vi kallar för G-tröskel klarar alla klassningar. Fram till för några år sedan kallade vi den för "handikappvänlig". Detta stämmer dock inte längre då den nu bör anses vara för hög med sina 25 mm. Helst ska dörrar ur tillgänglighetssynpunkt inte ha någon tröskel alls. Är det nödvändigt med tröskel bör du försöka hålla dig under 15 mm, eller som allra mest 20 mm. Vi har lite olika alternativ till G-tröskeln, men det är klassningen som avgör vilken eller vilka trösklar som går att använda. 

Brandklassade dörrar i klass E/EI30 eller E/EI60 utan ljudklass eller krav på den högre klassen av brandgastäthet, S200/Sm, går alltid att ha helt utan tröskel. Vi förlänger då dörrbladet 12 mm så att springan ner mot färdigt golv endast blir 6 mm, vilket är godkänt enligt våra typgodkännanden. Vid ljudkrav och/eller krav på brandgastäthet S200/Sm måste du däremot ha en helt tät tröskellösning. Till E/EI30 finns då alternativen 25 mm G-tröskel, gummitröskel/tröskelplatta med släplist, mekanisk tröskel, eller en 20 mm hög hårdträtröskel som heter GL. Vid E/EI60 gäller samma förutsättningar med undantag av gummitröskel/tröskelplatta med släplist som inte är möjligt då.

Detaljer på våra olika trösklar hittar du i Mått & Fakta