Main Media

Karmar i trä och stål

Swedoor har ett heltäckande utbud av karmar med allt från karmar i trä för bostadsinnerdörrar till stålkarmar för säkerhetsdörrar och dörrar i tuffare miljöer. Vi har karmar för alla ljud-, brand- och säkerhetsklasser, och den så kallade minikarmen, utformad för snabbt och smidigt byte av tlägenhetsentrédörrar.

Karm för bostadsinnerdörrar 

Till bostadsinnerdörrar finns det tre olika karmtyper att välja på. Den första är en vanlig innerdörrskarm i furu, med målat utförande som standard, men som även går att få lackad, laserad eller obehandlad. Sen har vi det vi kallar för +Karm, en karm speciellt framtagen för att garantera att missfärgning genom kvistgulning inte uppstår. Något som tyvärr är ett allmänt och naturligt fenomen i branschen. +Karmen består av noga sorterat virke för att det inte ska förekomma några kvistar i karmens målade ytor. Den har också fått ett extra lager ytbehandling för en högre lackfinish, och har integrerad tätningslist som standard. Utöver dessa två finns också den så kallade Flex+karmen, en karm som liknar +Karmen men som har spår där man skjuter in ett färdiggerat foderset som enkelt anpassas efter väggtjockleken. 

Till serien SUPERIOR collection erbjuds en karm som i allt väsentligt liknar +Karmen, men som finns i fler ytor.

Träkarm för massivdörrar

Massivdörrar utförs som standard med massivträkarmar i furu. Dessa går att få fabriksmålade, lackade, laserade eller obehandlade. De finns också i fanérat utförande, men då bara upp till karmdjup 170mm (annars 200mm). För att anpassa karmarna till klassade dörrar förses de med brandskyddslister och tätningslister beroende på klassning. Massivkarmar kan användas till samtliga klassningar utom säkerhetsdörrar i RC3.

Stålkarm för massivdörrar

Våra stålkarmar är gjorda i 1,5 – 2 mm tjock plåt, och finns i ett antal olika modeller med eller utan foder. Ytan är antingen elgalvaniserad (för byggplatsmålning) eller pulverlackad vit (standard NCS S 0502-Y), men karmarna går även att få helt eller delvis i rostfritt utförande. Stålkarm kan användas till samtliga dörrar i vårt massivdörrssortiment. För stålkarm i annan kulör är det bra att höra av sig till oss först då det kan skilja relativt mycket i pris beroende på kulör. Generellt är det bättre att välja en RAL-kulör till stålkarm.

Minikarm

Minikarmen är ett slags stålkarm som används vid byte av främst tambur- och säkerhetsdörrar. Det är en stålprofil som måttanpassas och sätts i den befintliga träkarmen. Man slipper då utföra reparationsarbete i trapphus och smyg eftersom den befintliga karmen inte behöver bytas ut, och sparar då både tid och pengar. Minikarmen finns i flera olika profiler för att passa befintlig karm. Den tar bara ca 4 mm av öppningsmåttet och påverkar därför endast tillgängligheten marginellt. Är som standard pulverlackad vit (NCS S 0502-Y) men kan även fås i andra kulörer.

Trösklar

Det finns ett antal olika aspekter att ta hänsyn till vid val av tröskel. Viktigast är att anpassa tröskeln efter vilken klassning dörren ska ha. Till bostadsinnerdörrar, oklassade massivdörrar och dörrar med endast brandklass är det också möjligt med tröskellöst utförande. Våtrumsdörrar levereras som standard utan tröskel, men går också att få med två olika typer av aluminiumtröskel. 

Ytterdörrskarm

Ytterdörrskarmar skiljer sig från övriga karmar på så vis att valen är färre. Karm till utåtgående dörr har alltid 105mm karmdjup, och till inåtgående dörr 115mm. Det finns en tröskeltyp för utåtgående dörr och en för inåtgående. Ytterdörrskarmar går att få i de flesta NCS- och RAL-kulörer och i oljad ek. 

Att tänka på vid föreskrivande av karmar

Det kan vara lätt att glömma, men karmen är egentligen lika viktig som dörrbladet. Därför är det lika viktigt att samtliga uppgifter gällande karmen finns med i bygghandlingarna som det är för dörrbladet. De uppgifter som bör finnas med är följande:

  • Karmdjup
  • Ytbehandling inklusive kulör, fanérslag etc.
  • Tröskeltyp
  • Slutbleck (om annat än standard till det föreskrivna låset)
  • Om det ska vara annan förborrning än standard, eller karmhylsor.