Main Media

Trösklar till ljudreducerande dörrar

Till ljudreducerande massivdörrar är det viktigt att man väljer rätt tröskellösning. Gör man inte det kan man tappa mycket av ljudreduktionen, och dörren förlorar sitt syfte.

Kort sagt kan man säga att det måste vara en tät tröskel. Det får alltså inte vara någon springa under dörren. Om luft kan komma igenom så kan även ljudet det.

De två vanligaste tröskellösningarna till ljudklassade dörrar är hårdträtröskel och gummitröskel med släplist. Hårdträtröskeln är som standard 25 mm hög, och är därför inte lämplig att använda där det finns tillgänglighetskrav. Det finns även en 20 mm hög hårdträtröskel. Till den måste man förlänga dörrbladet 5 mm vilket innebär att man inte kan byta till en sådan tröskel i efterhand, utan det måste föreskrivas. Gummitröskel och släplist ligger i samma prisklass som hårdträtröskeln men passar bättre i de flesta miljöer eftersom gummitröskeln endast är 9 mm hög och därför ger mycket god tillgänglighet. Vill man att den ska vara extra lätt att köra över väljer man en ihålig gummitröskel. 

Vi får ibland frågan om man inte kan använda endast släplist, men det är inte möjligt. Att förlänga dörrbladet så att släplisten går ända ner till golvet gör dörren för trög att öppna och stänga, och det sliter på golvet. Förlänger man inte dörrbladet så blir det ändå en springa under släplisten, och den gör då ingen nytta.

Vill man byta ut gummitröskeln mot en tröskelplatta i trä går det bra. Vi har typgodkännande på tröskelplatta med släplist till samma klassningar som gummitröskel med släplist. Det vill säga EI 30 och R'w 25-40 dB.

Utöver dessa alternativ finns den mekaniska tröskeln. Den monteras i underkant av dörrbladet och fälls ner  och sluter tätt mot golvet när dörren stängs. På golvet har man alltså ingenting, vilket är det bästa ur tillgänglighetssynpunkt. Den kan precis som hårdträtrösklarna användas till samtliga ljud- och brandklasser.

Alla trösklar och vilka klassningar de passar till kan man läsa om i Mått & Fakta här, och på följande sidor.