Montaget är ett viktigt moment, det påverkar hur hela dörrlösningen kommer att upplevas. Därför är det viktigt att den enskilda produktens monteringsanvisning följs nogra för ett perfekt resultat.

Olika dörrar har olika egenskaper och monteras på olika sätt. Det finns dock några saker som är generella och viktiga att tänka på.

Att karmen monteras korrekt är en avgörande faktor för det slutliga resultatet. En felaktigt monterad karm kan medföra att efterjustering av dörren försvåras, att dörrbladet ser skevt ut och inte sluter tätt, eller att dörrbladet tar i när det skall stängas.

  1. Karmhylsor bör användas vid montage av karmen. Med hjälp av dessa hylsor, kan karmen spännas upp och fixeras i rätt läge innan den slutligen skruvas fast.    
  2. Karmen skall vara "i lod" i alla tre dimensioner och vi rekommenderar att ett så långt vattenpass som möjligt används för bästa resultat.   
  3. Innan karmen skruvas fast bör även kryssmätning göras, vilket innebär att de två diagonalmåtten skall vara exakt lika.