Byte av ytterdörren är inte så svårt som det kan låta. Det kan vara smart att vara två personer, speciellt när den nya dörren ska monteras. Kom ihåg att det är viktigt att följa installationsanvisningarna! En dörr måste installeras ordentligt om den ska fungera länge.

Montering och skydd mot väderlek

Om dörren är korrekt installerad och underhålls ordentligt har du en dörr som håller i många år. Vårt lands stora klimatförädringar innebär stor risk för kraftig nederbörd och slagregn, därför bör ytterdörren alltid skyddas av ett tak. Det skyddar inte bara dörren mot det värsta vädret utan det gör det också lite trevligare att stiga in i huset!

Innan du beställer din nya dörr kan det vara bra att kontrollera hålmått och vilket material som karmen ska fästas i. Därför är det bra om du lossar täcklisterna på in- eller utsidan, så att det verkliga hålets mått kan mätas och att du samtidigt kan kontrollera om det är trä, betong eller tegel som karmen ska fästas i.

Montera ytterdörr med FrameFast

När det är dags för själva dörrbytet, lägger du den nya dörren på lämpligt underlag med dörrbladets utsida nedåt.  Kontrollmät så att måtten stämmer innan du demonterar din gamla dörr.

 • Efter avemballering, lyfts karmen upp så att gångjärn enkelt kan lossas från dörrbladet.
 • Demontera det gamla dörrsetet. 
 • Om dörren ska kombineras med sidoljus, monteras dessa ihop innan de lyfts på plats. Täta noga med anpassat lim eller silikon och justera sedan in karmen ovanpå sidoljuset. Fixera sidoljus och karm med medföljande montageskruv.
 • Runt väggöppningen appliceras isolering (drevremsa).
 • Karm och sidoljus lyfts försiktigt på plats.
 • Lägg distansklossar med jämna under tröskeln, så att den är i våg och står stadigt. Det är extra viktigt att klossar läggs rakt under karmsidorna eftersom det är här hela dörrens tyngd samlas.
 • Mät noga med vattenpass så att tröskeln ligger i våg.
 • Spänn upp karmen i rätt läge genom att justera de förmonterade hylsorna (FrameFast) så att karmen sitter i lod. Kontrollera men långt vattenpass.
 • Fixera karmens gångjärnssida med de medföljande montageskruvarna. Häng sedan i dörrbladet och skruva fast gångjärnen.
 • Montera handtag & låscylinder.
 • Nu sitter dörrbladet fast i gångjärnssidan och det är dags för ett första test. Stäng försiktigt dörren och kontrollera springan mellan dörrblad och karm. Springan i över- och underkant justeras genom att höja eller sänka karmens låssida.
 • Använd klossar i olika tjocklekar under tröskeln.
 • Justera montagehylsorna mot väggen så att hela dörrsetet sitter i spänn. Kontrollmät med långt vattenpass i både höjd- och sidled innan karmen fixeras med montageskruvarna. 
 • Justera slutblecket så att dörrbladet är i liv med karmen och att stängningstrycket stängningstrycket känns bra. 
 • Täta med isolering runt om och komplettera med lister, foder, tröskelplåt, och dörrbroms.