När du väl bestämt dig för en viss dörr, måste du också bestämma vilken storlek dörren ska ha.

Om du vill ersätta en befintlig dörr kan valmöjligheterna vara begränsade, men om du planerar att bygga en vägg eller ta upp ett hål i en befintlig vägg, måste du överväga vilken dörrstorlek som passar dina behov. 

När det gäller innerdörrar bör du exempelvis tänka på att det kan finnas eller kommer att finnas behov för passage med rullstol, rullator etc. 

När det gäller ytterdörrar kanske du vill ha möjlighet till en större öppning för att kunna bära in möbler eller andra större föremål.

Kom ihåg att köpa:
Monteringsset, trycke/handtag, foder, tätningslister

Ha dessa verktyg till hands:
Borrmaskin, vattenpass, tumstock, hammare, skruvdragare

Vad är modulmått?

I dörrbranschen talas det om modulmått. Dessa mått anger hålet i väggen där karmen skall monteras. Är hålet exempelvis 900 mm x 2100 mm (bxh) så är modulmåttet 9x21. För att det skall finnas utrymme att justera karmen, tillverkas samtliga våra dörrar och karmar med justermån. Det betyder att karmens yttermått är något mindre än det exakta modulmåttet. Oavsett vilken dörrmodell du väljer, rekommenderar vi att du lämnar ca 12 mm justermån runt karmens sido- och överstycke.

Vad är A och B mått?

Detta är benämningen på de mått som påverkar vilka låstillbehör du ska välja. (skruvar, distanser, cylinderringar etc.)

A-måttet är dörrbladets tjocklek och B-måttet är avståndet mellan dörrbladets utsida och låskolvens centrum.