Main Media

Så monterar du ytterdörr själv

Smart

Funderar du på att byta ytterdörr? Då måste man börja med att ta bort den befintliga. Försök att demontera den befintliga dörren med så lite åverkan på kringliggande konstruktion som möjligt. Det förebygger extra arbete i slutänden. 

Nu ska vi försöka guida dig genom ett dörrmontage

Förutsättningarna för montaget kan variera från varje dörröppning. Försök att demontera den gamla dörren med så lite åverkan på kringliggande konstruktion som möjligt. Det förebygger extra arbete i slutänden. Här använder vi kofot för att ta bort foder och en vass kniv för att skära bort fog. När du har rivit den gamla dörren så är det dags att starta montaget.

Plocka ur dörren ur karmen

När man ska hänga ur dörren ur karmen kan det vara bra att vara två personer. Dörr och karm blir ganska tunga tillsammans. Lägg gärna dörren på pallbockar för att det ska bli lite mer ergonomiskt, och placera något mellan pallbock och dörr för att inte skada dörren.

Vid detta tillfälle monterar vi en Advance-line Bering som har en ASSA 2500 låskista som standard. På denna kista använder man handtaget för att få ut hakregeln.

När du har ”öppnat dörren” kommer du åt gångjärnen och därefter lossar man på bakkantssäkringarna för att kunna hänga av karmen. 

Syll

Innan den nya karmen ställs på plats så ska man lägga dit en syllpapp och isolering. Vilken typ av syllpapp och isolering kan du välja själv. Så länge det har rätt funktion, alltså att det inte blir nån fuktvandring uppåt.

Montera karmen

Förutsättningarna för detta montage är att väggen är byggd av LECA-block. Till detta behöver man passande infästning. Med vår Framefast 3.0 har vi utökat sortimentet med skruv för lättbetongblock. Du behöver även tryckbricka så att det blir tryck över en större yta så inte Framefasten (karmhylsan) trycks in i LECA-blocket av tyngden på dörren.

Ställ karmen i dörrhålet. Skruva ut Framefasten (karmhylsan) så att karmen står i mitten av dörrhålet och karmen står still.

Börja med att mäta in överstycket så att karmen står rakt i våg. Palla upp karmsidorna så att karmen står stumt mot underlaget (överstycket ska vara i våg).

Du behöver i detta moment ha i åtanke att tröskeln ska var stum när dörren är färdigmonterad. Så du har en plan för detta. Tröskeln ska vara stum för att man inte ska kunna trampa ur tröskelplåten ur sitt spår pga. sviktande tröskel. Till exempel om man behöver palla upp högt av någon anledning.

Börja med att loda in gångjärnssidan så att den står rakt. När man har långpasset på denna sida kan man passa på att kolla så att karmsidan är rak, så att den inte har slagit sig. Om den har det är viktigt att dra den rätt när man skruvar fast karmen.

Notera att du mäter med långpasset från två håll. Så det står rakt även i dörrhållet. Här tar du hjälp av Framefasten (karmhylsan) för att justera detta. Kontrollmät även överstycket igen.

När man har mätt in gångjärnsidan och överstycket så bör man även kryssmäta diagonalt åt båda hållen. För att se om det blir samma avstånd innan karmen fästs.

Dags att skruva fast gångjärnssidan

Nu är det dags att skruva fast gångjärnssidan. Börja med att skruva fast en skruv vid de övre Framefasten (karmhylsan). Mät sedan igen så karmen står i lod.

Skruva en skruv längst ner i Framefasten (karmhylsan) och mät in karmsidan igen. Skulle det vara så att karmsidan har slagit sig lite så är det nu dags att ”dra rätt” den. Vid dessa fall så kan man dra karmen rätt med ena handen och skruva in skruven med andra handen. Mät in karmen igen och fullskruva karmsidan.

När väggen är byggd av block så finns en risk att skruven hamnar i murbruket. Då är det möjligt att borra rakt igenom hylsan och trycka i en plugg samt skruva i en skruv

När gångjärnssidan sitter så är det dags att hänga dit dörren. Glöm inte att skruva dit skruvarna som medföljer! Genom gångjärnen in i dörren.

För att mäta in blecksidan gör du på samma sätt som på gångjärnssidan. Mät in i lod och våg för att sen kryssmäta karmen på samma sätt som gjordes tidigare.

Börja skruva fast blecksidan på samma sätt som du gjorde när du skruvade fast gångjärnssidan. Glöm inte att se till så att blecksidan blir rak. 

I detta montage avslutade vi med att installera ett Yale Doorman och där följde vi anvisningarna för montaget som medföljer i förpackningen. Swedoor har även möjlighet att leverera ytterdörr med förmonterat Yale Doorman.

Justering

Justerskruvarana på slutblecket används för att justera stängningstrycket på dörren

För att justera dörren i sidled

  • Öppna dörren så att du ser gångjärnet (inifrån sett).
  • Lossa lite på bakkantssäkringen och de skruvar som går genom gångjärnet in i dörren. Justera sedan justerskruvarna så mycket som behövs. Skruva sedan tillbaks de skruvar som du har lossat.

För att höja och sänka dörren

  • På gångjärnsleden uppe och nere så sitter det insektsskruvar.(utifrån sett).
  • Den övre skruven på båda gångjärnen ska skruvas upp så att man börjar se gängorna. Sen skruvar man på den undre skruven lika mycket på det undre och övre gångjärnet tills man har lyft dörren tillräckligt.
  • Sen kan man skruva tillbaka den övre skruven så man inte kan se gängorna. Men denna skruv får inte spännas.

För att justera dolda gångjärn

Har du beställt en dörr med dolda gångjärn så har vi tagit fram en instruktionsfilm om hur man justerar de dolda gångjärnen

Vredet på insidan av dörren

Vredet på insidan är en bekvämlighetsgrej när man är hemma. För att kunna lyfta handtaget sen vrida på vredet så är det låst (utan att använda nyckel). Då kan man använda vredet när man öppnar också.

När man åker hemifrån så ska man dra den svarta pluggen som sitter på långsidan (på låskistan) ur sitt läge. Stänga dörren, lyfta handtaget samt låsa dörren med nyckel.

Då funkar inte vredet på insidan (om nån bryter sig in via ett fönster så ska de inte kunna gå ut genom dörren via vredet utan måste ha nyckel).

Drev och foder

Det finns en del olika drev man kan använda sig av. I detta montage så har jag valt att använda ett drev av glasull och hållit mig till anvisningarna för detta. Sista steget i monteringen är att sätta fast foder runt dörren samt eventuellt foga - sen är det klart!

Tröskelplåten

För tröskelplåten så är det förutsättningarna som styr. Jag kommer att beställa en måttanpassad tröskel som passar de förutsättningarna jag har vid detta montage. Mäta upp och gå till en plåtslagare för att få en tröskel som passar.
När du monterar tröskeln så fyll spåret med silicon och tryck dit tröskeln. Ta bort överflödig silicon. 

Viktigt är att både tröskeln och tröskelplåten är stum så att man inte trampar ur tröskeln ur spåret.