Som vägledning för val av material för rengöring och reparation av dörrlösningar, ger vi här en kort beskrivning av ytbehandlingen våra produkter genomgår före leverans. Du hittar också information om rengöring, färg och andra ytbehandlingsmedel vi rekommenderar.

MÅLADE YTTERDÖRRAR

Produkterna är målade med färger för utomhusbruk som uppfyller höga krav på täckningsgrad, vidhäftning och utseende, och har hög motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

Bättra på färgen:
Mindre skador bättras på med pensel, företrädesvis en syrahärdad färg för utomhusbruk i passande kulör och glans. Större skador kräver spackling, nedslipning och total ommålning. Testa användbarhet på ett mindre parti på exempelvis dörrens bakkant för att försäkra dig om att den tänkta produkten är kompatibel med den ursprungliga ytbehandlingen.

Rengöring:
Använd vanliga rengöringsmedel, dock inte alkaliska. Vid mögelangrepp används rengöringsmedel som tar bort mögelsporer. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nerifrån och upp, och rengör sedan uppifrån och ner, för att undvika ränder. Torka sedan av.

Underhåll:
I regel krävs bara rengöring, såvida inte skador uppstått eller onormalt slitage har förekommit. För att underhålla produktens glans rekommenderas dock en årlig vaxbehandling, gärna med bilvax. Detta underlättar också rengöringen.

EKFANÉRADE YTTERDÖRRAR

Ytbehandlingen avslutas med en träolja som har goda konserverande egenskaper och skyddar ytan från olika typer av klimatpåverkan.

Rengöring:
Använd vanliga rengöringsmedel, dock inte alkaliska. Vid mögelangrepp används rengöringsmedel som tar bort mögelsporer. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Fukta ytan nerifrån och upp, och rengör sedan uppifrån och ner, för att undvika ränder. Torka sedan av. Vid behov kan dörren också slipas försiktigt med fint sandpapper. Slipdammet borstas av och dörren torkas efteråt.

Underhåll:
Utförs vid behov, i regel några gånger per år. Efter rengöring, applicera träolja (som inte lämnar en hinna), avsedd för utomhusbruk, med viss sparsamhet, men tillräckligt mycket att ytan blir mättad.

TRÖSKLAR YTTERDÖRRAR

Trösklarna är ytbehandlad med träolja som ger utmärkt skydd mot röta.

Rengöring
Dammsug eller torka med fuktig trasa.

Underhåll:
I regel krävs bara rengöring, såvida inte skador uppstått eller onormalt slitage har förekommit. Vid behov kan tröskeln också slipas lätt med fint sandpapper. Slipdammet borstas av och dörren torkas efteråt. Efter rengöring, applicera träolja (som inte lämnar en hinna), avsedd för utomhusbruk, med viss sparsamhet, men tillräckligt mycket att ytan blir mättad.

CYLINDER YTTERDÖRRAR

Cylindern är smord från fabriken, för att förebygga funktionsnedsättning. Vi rekommenderar underhåll med ASSA låsspray var sjätte månad, eller efter 5000 öppningar.

FÖRRÅDSDÖRRAR

Levereras obehandlade.

10-graders förrådsdörrar som är täckta med furupanel behandlas med pigmenterad oljebets direkt efter montering. Målning rekommenderas inte.

18-graders förrådsdörrar (Sälen, Trysil) som är täckta med björkplywood bör också behandlas omedelbart efter montering och dessa kan behandlas med bets eller färg.